Konut Projelerinin Pazarlama Evreleri

Konut Projelerinde inşaat süresine bağlı olarak pazarlamanın insanlarla buluşturulma evrelerini iyi planlayıp, satış stratejimizi bunun üzerine kurmalıyız. Her konut projesi kendi içinde inşaat özelliklerine ve müşteri potansiyeline göre farklı değerlendirilip, pazarlama stratejisini buna göre masaya yatırmalıdır. Hitap ettiği kitle, projenin genel özellikleri ve coğrafi konumu pazarlaması yapılacak projenin temel taşlarıdır. İşte bu yüzden profesyonel ekiplerin çizeceği stratejiler projenizin geniş kitlelere ulaşması ve satılmasında son derece etken bir noktadır.

A Plus projelerin yanı sıra Türkiye’de ortalama projelerde metrekare fiyatlarının 2.000 TL olduğunu düşünürsek insanların gözünde projenin al benisi tamamıyla projenin nasıl bir konsepte olacağına bağlı. Günümüzde insanlar gayrimenkule yatırım yaparken artık sadece eski düşüncelerinin çok ötesindeler. Sosyal yaşam alanlarından başlayarak satın alacakları dairelerin ailelerine hitap etmelerini istiyorlar. Bu yüzdendir ki teknolojiye ve değişen yaşam kalitelerine ayak uyduran inşaat firmaları gelecekte ayakta kalmaya

devam ederken geçmiş ile yaşayan firmaların ise pek fazla ömürlerinin kaldığını söyleyemeyiz.

Yazımızın ana konusu olan orta ölçekli konut projelerinde izlenmesi gereken pazarlama evrelerini genel olarak 5 madde halinde sıralayabiliriz.

1- Yazılı ve Görsel Medya

Proje başlamadan ve başladıktan sonra ki ilk evresi, projenin geniş kitlelere ulaşmasının en etkili yöntemidir. Gerek proje taslağının oluşması döneminde, gerek lansman ve gerekse temel atıldığı dönemde insanlarda marka ve proje bilinirliğinin en etkili yöntemi hala yazılı ve görsel medyada yer almaktır. Bunun için gazete ve televizyonların yararlı şekilde kullanımı bu bağlamda dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

2- İnternet Reklamları, Sms ve Mail Sistemi

Günümüzde teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanan sektörlerden biri de inşaat sektörü. Bunun paralelinde inşaat şirketlerinin müşteriye ulaşmak için kullanacağı en etkin yollardan ikincisi internet üzerinden verilecek reklamlardır. Özellikle Facebook ve Google reklamlarının ne denli etkin olduğunu yer aldığım projelerde yaşayarak gördük. İnternet reklamları dışında potansiyel müşteri kitlesine sms ve mail yoluyla ulaşmak pazarlama evresinin etkili yönetemlerinden bir diğeri. Yalnız buradaki hassas nokta, insanları sıkmadan ve proje hakkında olumsuz düşüncelere itmeden yerinde ve kararında bir sisteme özellikle dikkat etmeliyiz. Bu yollardan verilen reklamlar sonrası geri dönüşlerdeki satış ve projenin tanılırlığının artma yüzdesi oldukça tatmin edici.

3- Projenin Bölgesinde Yer Alan Kuruluşlara Ziyaretler

Projenin ilerleyiş hızına bağlı olarak satış ekibinin yapacağı dış ziyaretler pazarlamanın önemli ayaklarından biridir. Bağlı bulunan bölgedeki kamu ve özel kuruluşların Genel Müdür ve Beyaz Yaka çalışanlarına yapılacak ziyaret ve sunumların geri dönüşleri göz ardı edilemeyecek şekilde olumlu sonuçlar vermektedir. Tabi bunun için proje kitlesine uygun yerlerin tespiti bu noktada ki kilit durumdur.

4- AVM ya da Sosyal Aktifitelerde Yer Almak

Pazarlama stratejimizin önemli bir ayağı da çok fazla insan ile bire bir yakın temas kurmaktır. Bunun için büyük avm’lerde açılacak standlardan tutunda, konser ya da buna eşdeğer sosyal faaliyetlerin bir kısmına sponsor olmak şirketinizin ve projelerinizin geniş kitlelere duyulmasını sağlayan önemli etkenlerdendir. Tabi bu tip sosyal projelerde yer alırken konut projenizin müşteri kitlesine uygun olmasına dikkat etmek bu aşamadaki önemli ayrıntıdır.

5- Kişisel Sosyal Çevre

Pazarlama ayağının en basit ve etkili yöntemini sona bıraktım. Bunun için para harcamanıza, firmalarla anlaşma yapmanıza gerek yok. Tamamıyla iş, akraba ve dostlarımızdan oluşan sosyal çevremize uygulayacağımız bu yöntem, projenin satış sonuçları ve geri dönüşleri açısından azımsanmayacak başarılar elde edilecek etkin bir yöntemdir.

Like what you read? Give Umut Tosunlar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.