Yeter

Yüksekçe bir yere çıkmak istiyorum.

Bir kesime ya bir ülkeye değil ;bütün dünyaya seslenmek istiyorum.

Belki de sitem etmek.

Bilmiyorum…

Hayır.!

Elime ne megafon almak istiyorum ne de mikrofon.

Ses tellerimi sonuna kadar kullanmak istiyorum.

Belki seslenişte sesimi kaybederim.

Ne dersin ?

Ben bir şey demem.

Eğer söyleyeceklerim bir insanda ufacık bir değişikliğe sebep olacaksa ses tellerimi de kaybederim, kendimi de feda ederim.

Bu kadarını göze aldığım şeyi merak ediyorsun,biliyorum.

Ben , ben sadece ‘YETER’ demek istiyorum.

‘Savaşlara yeter.!

Ölümlere yeter..!

Haksızlığa,adaletsizliğe,eşitsizliğe yeter.!’ Demek istiyorum.

‘Yetmedi mi çocukların çektiği acılar ?

Az mı geldi dökülen yaşlar ?

Kafi değil mi bu kadarı ?’ diye haykırmak istiyorum bütün insanlığın yüzüne.

Çünkü;

Sesim duyulsun istiyorum artık.

Çocuklar ölmesin istiyorum.

Ne güzel diyor Nazan Bekiroğlu :

‘Kan pıhtısından yaratılmış da olsa bir çocuğa en az yakışan şey yine kandı’ diye.

Tek sitemim buna değil.

Tek sorunumuz bu değil.

Ama bu en can yakanı.

Bu yürekler dağlayanı.

Ve ben inanıyorum ki ;

Bu biterse her şey biter.

Bu biterse gözyaşları diner.

Öyle inanıyorum.

En azından dualarımız bu yönde.

Ve şu düzensiz düzeni sebebi siyaset.

Her şeyin sebebi olan zihniyet.

Ne basit bir düşünce tarzıdır.?

Nedir bunun hükmü ?

İnsanlardaki yeri neden bu denli fazladır?

Halbuki siyaseti ,

‘Tek masumun acı çektiği yerde bütün geçerliliğini yitirir.’ Diye tanımlamıyor mu Nazan Bekiroğlu ?

Öyle değil mi gerçekten ?

Bir çocuğun gözyaşı uğruna nelerden vazgeçilmez ki ?

Vazgeçilmeli.

Bir şeylerden birileri için vazgeçilmeli.

Mesela o büyük önyargılardan..

‘İnsanlar mesela; o büyük önyargılarını alıp gitseler, sorgulamaktan vazgeçseler.. O zaman belki buralar daha yaşanılabilir bir yer olur.’

Buraların daha yaşanılabilir yer olması gerekiyor.

Yok olmayacaksa eğer

Hiçbir umut yoksa ;

Siyah-i bir çocuğun gözlerinden akıp yanaklarından süzülen şeffaf su damlasına gömsünler beni.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.