Het lichaam vieren

Het is — ondanks alle kennis van interpretatiegeschiedenis — bijna niet voor te stellen dat alle erotiek en lijfelijkheid uit het hooglied is weggedacht, zo niet in ballingschap is gedwongen

Een willkeurig voorbeeld (Hgl. 2:3) maakt op niet mis te verstane wijze duidelijk hoezeer ‘het lichaam gevierd’ werd.

כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי

Als een appelboom tussen de bomen van het bos Zo is mijn geliefde tussen de mannen Hoe intens smachtend verlangde ik naar zijn schaduw En ik ging zitten En zijn vruchten waren zoet in mijn mond

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Robert Voogdgeert’s story.