Erkek Kadınsız Mutlu olabilir mi ?

Soru, kesin bir cevabı varmış hissi verse de biraz daha düşününce düşündürücü bir cevabı oluyor sanki. Erkek kadınsız mutlu olabilir mi ? Bence tabi ki olabilir. Olmalı da. Fakat bunu böyle söylemek kolay, nasıl yapacağını bilmek hem bilgi hem kültür hem de belli bir tecrübe gerektirir :)

Nasıl mutlu olabilir, olunabilir ki? Tabi ki yine severek. Annesini severek, kardeşini severek ve hobilerini severek mutlu olabilir erkek. Onu hayatta bir tek mutlu eden şey kadın olamaz. Sizin kaliteli ve anlamlı bir hayatınız olduğu sürece zaten mutsuz olduğunuz anlar az olur, azalır. Örneğin iyi bir iş, iyi beslenme, bilgiyle her an samimi olma, okuma ve öğrenme duygusu, araştırma duygusu gibi olgular sizi zaten mutlu eder ve güveniniz artar. Mutluluk ile insanın kendine güvenmesi bence iki iyi arkadaştır. Biri olmuyorsa diğeri zorlanır. Bu nedenle dostlar önce kendimiz. Önce kendi mutluluğumuz ve dolayısı ile kendimize güvenmeyi sağlamalıyız. Şimdi akıllara sex gelebilir, gelir doğaldır doğru sorudur :). Tabi ki erkek için sex önemlidir ama 2 saat çok iyi bir sex için neden bir ömür aralıksız kavga aralıksız ilgi aralıksız mutlu etme çabasına giriyoruz ki ? Şimdi böyle olmayan ilişkiler de yok değil. Ama çok net bir tespitim var bu mutlu ilişkilerle ilgili oda şudur ki ; Bir kadın ve bir erkeğin birbirlerini aynı oranda sevmesi, anlaması, aynı bilgi seviyesinde olması, aynı hayalleri kurması ve aynı tahammül seviyesinde olması neredeyse imkansızdır. Eğer bu oranı bu seviyeyi yakalamış bir çift varsa ne mutlu çünkü resmen piyango vurmuştur :) Hayatta onları birbirlerinden daha çok mutlu eden bir şey olamaz. Ama gelin görün ki böyle ilişkiler yok. Var gibi görünür ama yok :) Bir kadının hayatında bir erkeğin olması gibi bir şartta yok aynı şekilde bir erkeğin hayatında bir kadın da olmak zorunda değil.

Çok dağılmadan söylemeliyim ki, hayatınızı bir insana odaklamayın. Emin olun mutluluk hissini verecek daha milyon tane şey var hayatta. Sadece cesaretli olun ve deneyin. Bir kadına tutkunuz olabilir fakat farklı bir hobiye de olabilir. Mutluluk kendi elinizde. Hayatla kaçak dövüşmeyin yeter... :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.