„Dani otvorenih vrata-djeca, roditelji, vaspitači“

Vaspitačice Jovanke Pajčin i Tatjane Petrović uspješno su osmislile i realizovale program „Dani otvorenih vrata - djeca, roditelji, vaspitači“ u radnoj 2015/2016. godini u starijoj grupi vrtića „Zvjezdica“, Glamočani.

Naglašavaju da saradnja sa porodicom nije samo podsticajna interpersonalna komunikacija roditelja i vaspitača gdje se izmjenjuju znanja, informacije o djetetu i konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi, ta saradnja podrazumijeva i aktivno učestvovanje roditelja u izboru programa i u vaspitno –obrazovnoj praksi.

Partnerstvo je jednakost, ravnopravnost, komplementarnost, prihvatanje, uvažavanje uloga dijete-roditelj-vaspitač. Međusobna interakcija pružiće djeci kvalitetnije i raznovrsnije podsticaje, omogućiti im kvalitetniju, pozitivniju komunikaciju i interakciju.

Razmišljajući u skladu sa prethodno navedenim u protekloj radnoj godini imali smo cilj da našu međusobnu saradnju obogatimo, podignemo na viši, podsticajniji nivo, što smo i uspješno ostvarili realizujući program „Dani otvorenih vrata- djeca, roditelji, vaspitači“. Realizovali smo devet radionica sa djecom i roditeljima. Program se sastojao od sljedećih radionica: Jesenje igrarije, Boje i kistovi jeseni, Nikoljdanske radosti, Novogodišnje čarolije, Kreativne lutke, Mamin najljepši dan, Ukrašavanje jaja, Moj djed -medar, Učiteljica u vrtiću. Svaka radionica sadrži cilj/ciljeve, potrebna sredstva, tok rada- opis aktivnosti.

Jesenje igrarije: cilj- usvajanje vještina praktičnih djelatnosti,razvoj perceptivnih sposobnosti; sredstva: baloni, ljepilo, lišće, tikve, kašike, jesenji plodovi, voce i povrće; opis aktivnosti: pravili smo voćnu salatu, izrađivali korpice od lišća, ukrašavali tikve-lampa, pravili senzornu kutiju

Boje i kistovi jeseni: cilj-ekperimentisanje bojama i različitim materijalima ,učestvovanje u lutkarskim predstavama; sredstva: lutke od spuzve (tikve), tempere, lišće, papir u boji, raznovrsna platna, kukuruzovina, plodovi; opis aktivnosti: izrađivali smo strašilo, male lutkice i jesenju sliku.

Nikoljdanske radosti: cilj-razvijanje svijesti o kulturi i tradiciji, motivisanost za rad; sredstva: hamer-bijeli, perlice, flomasteri, razni ukrasi, papir u boji, ukrasne trakice; opis aktivnosti: izrada, ukrašavanje kutijica (za slatkiše), poklončići od papira kojima smo ukrašavali čizmicu kojom smo dekorisali naš prostor

Novogodišnje čarolije: cilj- razvijanje pozitivne interakcije, svijesti o saradnji, davanju i dijeljenju; sredstva: karton, tempere, ljepilo sa šljokicama, perle, sjaj u prahu,pjena za brijanje, slatkiši-keksići, čokolade, bonbone, oblatne; opis aktivnosti: izrađivali smo krune, mačeve,maske za novogodišnji maskenbal, pravili smo kućicu od slatkiša kojom smo počastili drugare cijelog vrtića, pravili smo vještački snijeg, kugle.

Kreativne lutke: cilj-podsticanje na rad, izradu igračaka od raznovrsnog materijala za igru; sredstva:drvene kuhače, punjenje za lutke (vata), vunica, čarapice, rukavice, dugmad, materijali, igla, konac, ljepilo; opis aktivnosti: pravljenje raznovrsnih lutki za igru, proigravanje igara uloga sa lutkama.

Mamin najljepši dan: cilj- njegovanje slobode u izražavanju, sklad i koordinacija pokreta, ritmička preciznost; sredstva: literatura za djecu-dječiji stihovi, igrokazi, dječije pjesme, krep papir, papir u boji, kolaz papir, guma, salvete; opis aktivnosti: izrađivali smo kostime za priredbu-suknjice, kravate i ukrasne narukvice, zajedno vježbali plesne korake, proigravali igrokaz.

Ukrašavanje jaja: cilj-poznavanje praznika, istraživanje sopstvenih načina kreativnog izražavanja; sredstva: jaja, salvete, bjelanjak, ukrasne korpice, plastične čaše, papir u boji; opis aktivnosti: ukrašavali smo jaja tehnikom-decopuage, izrađivali korpice za jaja

Moj djed-medar: cilj-upoznavanje sa procesom nastanka meda i značaj pčele u prirodi; sredstva: CD-saće,oprema za pčelare, med, kartonski tuljci, slamke,drvene zvečke i zvončići, brašno, cimet; opis aktivnosti: probali smo ulogu pčelara (odijelo), pravili saće od kartona, pekli medenjake, igrali pokretnu igru sa pjevanjem.

Učiteljica u vrtiću: cilj- upoznavanje profesija (učiteljica) značajnih za djecu; sredstva: kartonske aplikacije cvijet, salvete, ljepilo, radni list; opis aktivnosti: ukrašavanje cvijeta kuglicama od salveta u boji uz jasne instrukcije učiteljice, radni list koji učiteljica pregleda i ocjenjuje.

#NasePriceZaNajboljeVrtice #zaSvakoDijete #ZaPravedanSvijet #KvalitetnoObrazovanje #UnicefBiH

Like what you read? Give UNICEF BiH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.