Święto Przedsiębiorczości w Łodzi!

Konferencja Rozmowy o Startupach, 26 października 2016 r. w Łodzi.

Zapraszamy młodych przedsiębiorców i osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami do udziału konferencji Rozmowy o Startupach #5.

W ramach tej edycji odbędą się prelekcje prowadzone przez Marka Kapturkiewicza (były wiceprezes Onet, współzałożyciel funduszu inwestycyjnego Innovation Nest), Lecha Kaniuka ( założyciel PizzaPortal.pl, Członek Zarządu iTaxi.pl), Stefana Batorego (założyciel iTax oraz Booksy), Przemysława Kuśmierka ( założyciel migam.pl — zwycięski startup w konkursie Virgin Academy Richarda Bransona) oraz premiera nowego startupu — MatchMe — aplikacji pozwalającej na skuteczniejsze zawieranie nowych relacji biznesowych.

Zapraszamy: https://www.facebook.com/events/1033627230089606/

Like what you read? Give Uniwersytet Łódzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.