7. Seminarium Open Access w BUL-e

Wraz z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy na 7. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów 9. edycji Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2016, które odbędzie się 25 października w BUŁ

Od 24 do 30 października 2016 r. trwają obchody Open Access Week /Tygodnia Otwartej Nauki, czyli wydarzenia międzynarodowego, które zachęca wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji o korzyściach, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W planach BUŁ znajdą się m.in. warsztaty „Mendeley — zarządzanie literaturą w dobie otwartej nauki”
 Rejestracja na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Pełny plan seminarium dostępny na: 
 http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/