Cybercom — czyli budowanie systemów w Javie

Przed nami kolejne warsztaty organizowane przez Klaster ICT Łódź. Tym razem, uczestnicy, pod przewodnictwem Piotra Kończaka, dowiedzą się jak — szybko, łatwo i bezpiecznie — budować systemy w Javie.

Podczas warsztatów ekspert z firmy Cybercom Poland opowie czym są Microservice, czym różnią się od aplikacji monolitycznych czy też tych opartych o szyny danych (ESB). Uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto robić systemy w oparciu o rozproszone komponenty oraz jakie wiążą się z tym problemy. 
 
Wyjaśnione zostaną takie zagadnienia jak WebServices (REST/SOAP), service discovery, distributed configuration, API gateway, distributed logs oraz monitoring, bezpieczeństwo (autentykacja i autoryzacja), load balancing, circuit breakers, containerization. 
 
Ekspert zaprezentuje przykłady w oparciu o technologie takie jak Spring, Zuul, ELK, Hystrix, Ribbon.
 
Każdy postawi swój własny Microservice i połączymy je w rozproszony system. 
 
Koniecznie zabierzcie ze sobą laptopy!

Zapraszamy serdecznie! Wstęp Wolny!
Start: środa (10.05) godz.15:15
Miejsce: CTI ul. Wólczańska 217, sala kinowa na parterze.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.