Dołącz do SMART UP LAB

Jesteś STUDENTEM, DOKTORANTEM lub ABSOLWENTEM szkół wyższych o profilu biznesowym, technicznym, medycznym, projektowym, ścisłym lub humanistycznym?

Dołącz do SMART — UP LAB innowacyjnego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego programu dla młodych innowatorów i przedsiębiorców chcących działać w obszarze zdrowia i aktywnego życia!

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi od lutego 2017 rusza ze swoim rocznym, innowacyjnym programem mającym na celu kształcenie przedsiębiorców innowacyjnymi metodami i rozwój INNOWACJI GOTOWYCH DO KOMERCJALIZACJI.

Aplikuj do rocznego programu SMART- UP Lab, a uzyskasz:

# SZKOLENIA z ekonomii, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju produktu, metody design thinking, negocjacji, transferu technologii, własności intelektualnej, budowania zespołu, prezentacji przed inwestorami, pozyskiwania źródeł finansowania (*zajęcia w godzinach 18:00–20:00 oraz w weekendy)

# swój 4 os. interdyscyplinarny ZESPÓŁ i MENTORÓW

# dostęp do BIURA i przestrzeni SMART — UP LABU w Łodzi

# 3 WYZWANIA do rozwiązania postawione przez firmy partnerskie

# warsztaty z SERVICE DESIGN prowadzone przez Karolinska Institutet i Draum Design

# grant na autorski DEMONSTRATOR

# możliwości do spotkań z INWESTORAMI

# udział w min. 3 spotkaniach NETWORKINGOWYCH

# wsparcie finansowe i prawne by otworzyć swój START-UP

# dla najlepszych 4 tyg. WIZYT STUDYJNYCH u naszych partnerów

# dostęp do programów i grantów EIT Health

Wyślij formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia 2017 r.!

Więcej na: http://eithealth.pl