Photo Challenge 2017

PhotoChallenge 2017 jest akademickim konkursem, który ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa. W tym roku poruszanym zagadnieniem jest Girl Power.

Codziennie miliony kobiet na całym świecie dążą do wzmocnienia swojej pozycji, aby miały równe prawa w społeczeństwie. PhotoChallenge ma reprezentować tę walkę z wykorzystaniem fotografii. Konkurs jest skierowany do studentów z całej Polski oraz innych krajów. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję, która weźmie pod uwagę kryteria takie jak: oryginalność, kreatywność i realizację tematy.

Nagroda główna to nagroda pieniężna w wysokości 5400 €. Autor zwycięskiego zdjęcia otrzyma 2700 €, natomiast kolejne 2700 € zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji pozarządowej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do PhotoChallenge 2017 przyjmowane są do 30.11.2017 za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu.

Informacje na temat zasad, terminów i nagród można znaleźć w regulaminie konkursu.

Like what you read? Give Uniwersytet Łódzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.