Praca dla studentów podczas Salonu Maturzystów

Źródło: Salon Maturzystów

W dniach 25–26 września 2017 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbywa się Salon Maturzysty — Targi Perspektyw. To ogromne wydarzenie, które przyciąga rokrocznie tysiące młodych ludzi.

Łódzki Salon jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, w ramach której od 7 do 29 września odbywa się 16 salonów w największych ośrodkach akademickich naszego kraju. Rok temu w Salonie Maturzystów Perspektywy uczestniczyło blisko 127 tysięcy młodych ludzi, a także ich nauczyciele, dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi. Salon w Łodzi odwiedziło w ubiegłym roku ponad 9 tysięcy maturzystów.

Organizująca Targi Fundacja Perspektywy potrzebuje 8 osób do pomocy w wydarzeniu. Zainteresowane osoby otrzymają umowę zlecenie i wynagrodzenie. Godziny pracy: 7.00–15.00. Zakres obowiązków to — opieka nad salami, prowadzenie stoiska Perspektyw — wydawanie informatorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy pod adresem promocja.wz@uni.lodz.pl lub numerem telefonu 42 635 63 41. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (numer telefonu i adres e-mail) oraz kierunku studiów i roku studiów.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Uniwersytet Łódzki’s story.