Praktyki pod patronatem Microsoft

Chcesz wyróżnić się z tłumu i zaintrygować przyszłego pracodawcę? Weź udział w bootcamp’ie pod patronatem Microsoft Polska. Zapraszamy Cię do udziału w 10 tygodniowych praktykach od 10.07 do 15.09 w Łodzi. Staż odbywać się będzie w nowoczesnym biurze Bussines Link przy ulicy Narutowicza 34.

Nad czym będziecie pracować?

Wspólnie z zespołem zrealizujecie projekt z branży automotiv.

Dlaczego warto?

Dzięki współpracy z firmą dotconnect.vc otrzymacie możliwość samodzielnego prowadzenia projektu i rozwoju w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie. Dostaniecie narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań i projektów, weźmiecie także udział w wielu szkoleniach rozwijających wasze umiejętności, a ponad to otrzymacie merytoryczne wsparcie oraz możliwość zatrudnienie u stabilnego pracodawcy. Zapewnimy Wam również pracę w przyjaznej atmosferze, w dynamicznym zespole, a ponadto elastyczny harmonogram pracy. Na koniec stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat umiejętności pod patronatem Microsoft Polska.

Wymagania?

W tym roku poszukujemy osób, które przede wszystkim mają chęć i zapał do pracy, a także mogą określić się mianem:

- Designer

- Android Developer

- iOS Developer

- Xamarin (less) Developer

- Web Developer

- Test Engineer / QA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz lub wyślij swoje zgłoszenie CV na adres:bootcamp@dotconnect.vc

Więcej informacji na stronie FB: https://www.facebook.com/dotconnect.bootcamp/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.