Spotkanie z Michałem Fajbusiewiczem

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ serdecznie zaprasza na spotkanie z wybitnym dziennikarzem Michałem Fajbusiewiczem.

Z naszym gościem porozmawiamy o dziennikarstwie śledczym 
i kryminalnym (w tym o popularnym programie 997), kulisach pracy 
w telewizji, a także o innych ciekawych projektach dziennikarskich, w które był lub jest zaangażowany.

Redaktor spotka się ze studentami 7 kwietnia (piątek) o godz. 12:00 w auli A1 Wydziału Filologicznego UŁ. Gorąco zachęcamy do udziału 
w wydarzeniu!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.