Startupowa szansa na 200 000 zł

Trwa nabór do 3. edycji akceleratora @MIT Enterprise Forum Poland! Chcesz dowiedzieć się więcej o programie, poznać ciekawych ludzi ze świata nauki i biznesu oraz nawiązać relacje z partnerami przemysłowymi akceleratora? Przyjdź 15 maja na InfoDay w Łodzi i zwiększ swoje szanse na zdobycie nawet 200 000 PLN na dofinansowanie działalności!

Szczegóły oraz rejestracja na wydarzenie pod linkiem.

Like what you read? Give Uniwersytet Łódzki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.