Tu mieszkam, tu zmieniam

Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy?

TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

Najważniejszy jest pomysł — Fundacja Banku Zachodniego pomoże go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro — za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!

Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: “Tu mieszkam, tu zmieniam”

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii…… Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

Kreatywności wnioskujących jest niczym nieograniczona, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!

W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.

20 grantów o wartości 8.000 zł

23 grantów o wartości 6.000 zł

31 grantów o wartości 4.000 zł

26 grantów o wartości 3.000 zł

Wnioski przyjmujemy od 15 lipca do 30 września 2017.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, na stronie fundacji.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Uniwersytet Łódzki’s story.