Uoo Worapon

เป็นพระใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง แล้วใน 1 วันต้องทำอะไร (part1) สงสัยไหมว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรบ้าง คือการนั่งสมาธิใช่ไหม (part2) สังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ (part3) สติปัฏฐาน 4 การปฏิบัติที่พระองค์ท่านตรัสว่าเป็นทางสายเอก (part4) เมื่อเราที่เป็นปุถุชนทั่วๆไป ไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริง ไม่ได้มองโลกอย่างเป็นธรรมชาติของมัน แต่กลับเพิ่มความรู้สึก รัก โลภ โกรธ หลง (สังโยชน์ 10) เข้าไปอย่างไม่รู้ตัวทำให้เกิดความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็น ทุกข์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เรื่องต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจ หรือจะเป็น ทุกข์ครั้งใหญ่ในชีวิต นั่นเป็นเพราะไม่เคยฝึกมองสิ่งต่างๆรอบตัวว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ทางพุทธศาสนาเรียกมันว่า “กฎไตรลักษณ์”…

Uoo Worapon

Uoo Worapon

Programmer ขี้ลืม จนต้องจดบันทึกไว้ใน Medium