Urban Capital Group: 5 WOONTRENDS VAN 2018

Het Laatste Nieuws publiceerde op 22/02/2018 een artikel over dé 5 woontrends van 2018 in België. Het mag gezegd, met onze meest recente projecten en huidige ontwikkelingen sluiten wij als Urban Capital Group perfect aan op deze trends.

1. Kleiner Wonen

Het concept van “kleiner wonen” is binnen Urban Capital Group al enkele jaren een enorm aandachtspunt. Niet alleen omwille van het steeds kleiner worden van gezinnen, meer alleenstaanden en de algemene vergrijzing, maar ook omwille van budget kiezen steeds meer mensen voor een kleinere, doch zeer efficiënt en intelligent ingerichte woning of appartement.

Met onze interieurafwerking spelen wij dan ook meer en meer in op maatwerk en het creëren van flexibele ruimtes die de verschillende behoeften van de bewoners invullen.

Voorbeelden van projecten binnen Urban Capital Group waar zeer efficiënt met ruimte en oppervlaktes werd omgesprongen, zijn Het Glazen Huis in de oude Antwerpse binnenstad, waar wij het concept van de “City Flat” landeerden, moderne en hoogwaardige woonunits van om en bij de 60m2 volledig voorzien van maatwerk vestiaire, kastenwanden, slaapkamer unit, keuken en de doucheruimte ingewerkt in de centrale kasten module. Alles hyper modern en met design als rode draad. In Depot Cadix op het Antwerpse Eilandje ontwikkelden we uitermate efficiënte woonunits, voorzien op de noden en de wensen van jonge starters en gezinnen met kinderen en focus op het efficiënt omgaan met ruimte. Ook hier weer werd veel maatwerk geïntegreerd om ruimtelijkheid te creëren, alsook vormden bvb kleine douche ruimtes de ideale link tussen verschillende kinderkamers.

Urban Capital Group ontwikkelt momenteel een site in de Brusselse Tour&Taxi omgeving en gaat ook hier voor kleine woonunits. Om het concept een uniek en eigentijds karakter te geven, zal ook hier worden ingezet op een aantrekkelijke gemeenschappelijke buitenzone en gemeenschappelijke ruimten dewelke passen binnen de trend van co-living & co-working.

2. Terug in de stad

Meer en meer mensen maken terug de beweging naar de stad en het aanbieden van aantrekkelijke projecten die voldoende faciliteiten en leefkwaliteit in de korte nabijheid garanderen, is daarin doorslaggevend.

Met Depot Cadix spelen wij in op jonge starters en gezinnen, die geloven in de stad en er willen wonen en werken. Wij hebben in dit project dan ook hoog ingezet op mobiliteit, door het voorzien van onder andere elektrische laadfaciliteiten, een zeer ruim aantal makkelijk bereikbare bovengrondse fietsplaatsen tot zelfs specifieke stallingsplaatsen voor bakfietsen. Als kers op de taart voorzag Urban Capital Group elk appartement van een limited edition Depot Cadix plooifiets en elke woning van een gepersonaliseerde bakfiets.

Daarnaast werd het project ontwikkeld in een prachtig aangelegde gemeenschappelijke tuin, waardoor de meerwaarde van het wonen in de groene buitenrand naar de stad werd gebracht.

Door het project, alsook de omringende projecten te voorzien van commerciële gelijkvloerse ruimtes, wordt ook aan de nabijheid van winkels en dagelijkse voorzieiningen gedacht.

3. Het beste van twee werelden

De combinatie van ruimtelijkheid, het creëren van een veilige en leefbare omgeving en de nabijheid van winkels, pleinen en speelfaciliteiten zijn de sleutel die kopers overhalen in hun beweging terug naar de stad.

Met Depot Cadix, Berckendael en UniT speelde Urban Capital Group perfect in op deze woontrend, alsook een aantal aankomende projecten in zowel Brussel als Limburg worden volgens dit zelfde concept ontwikkeld.

4. Wonen aan het water

Wonen aan water inspireert al jaren vele kopers, hetzij als dagelijkse woning, hetzij als buitenverblijf aan de kust. Het succes van ons project Depot Cadix is mede te danken aan haar ligging op het Antwerpse Eilandje en het zicht op de Antwerpse dokken, het architecturale Havenhuis en de bruisende energie van de algemene omgeving met het MAS, de jachthaven en de Scheldekaaien vlakbij.

Urban Capital Group heeft ook de voorbije maanden niet stilgezeten en ontwikkelt heden een prachtig woonproject langs de Willemsvaart te Maasmechelen, waar wonen aan het water wordt verheven tot een nieuwe woonervaring op de oude industriële scheepswerfsite. Volg ons om op de hoogte te blijven van deze ontwilkkeling.

5. Buurtgevoel is belangrijk

Van zodra een project voldoende groot is, heb je als ontwikkelaar de kans om als het ware een buurt in een stad of wijk te creëren, die beantwoord aan de huidige woontrend. Gemeenschappelijke groenzones en publieke ruimten versterken het buurtgevoel, wat duidelijke succesfactoren zijn in projecten zoals Depot Cadix te Antwerpen en UniT & Berckendael in Brasschaat.

Urban Capital Group focust voor haar toekomstige projecten volledig op deze trend en zet straks met haar nieuwe ontwikkelingen in Maasmechelen en Brussel twee prachtige nieuwe projecten in de markt, die aansluiten bij de woonwensen van de Belgische koper. Volg ons om op de hoogte te blijven van onze nieuwe ontwikkelingen via www.urbancapitalgroup.be en sociale media Instagram & Facebook.

Auteur:

Levi Dewaegenaere

CEO

Urban Capital Group

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store