Urban Capital Group — Duurzaam gecertificeerde samenwerkingspartners

Levi Dewaegenaere slaat handen in elkaar met duurzaamheid-gecertificeerde samenwerkingspartners voor afwerkingsmaterialen

Specifiek voor onze lage-energie-projecten, biedt Urban Capital Group onder leiding van Levi Dewaegenaere haar kopers enkel bio-ecologisch verantwoorde afwerkingsmaterialen aan. Levi Dewaegenaere werkt dan ook samen met duurzaamheid-gecertificeerde leveranciers voor wat betreft keuken, sanitair, vloeren, enzomeer.

Het keukenmerk “Siematic” is FSC gekeurd, zo stelt Levi Dewaegenaere. Daarbij is de controle van duurzaam bosbeheer, bescherming van zeldzame boomsoorten en voorkoming van schending van mensenrechten prioritair. Voor SieMatic betekent duurzaamheid ook het minimaliseren van transport en energieverbruik, efficiënter gebruik van materialen en hergebruik van afvalstoffen. Zij zijn dan ook pioniers in de keukenbranche, die lakken op waterbasis toepassen voor hout en fineer. Gelakte fronten van SieMatic zijn in principe styreenvrij. Er wordt geen kunststoffolie gebruikt en maw komt er zo geen PVC in het milieu. Ook medewerkers binnen Siematic worden ondersteund in hun duurzaamheid gericht denken en handelen.

Levi Dewaegenaere: ‘Bij Schrauwen sanitair wordt hoog ingezet op regenwaterrecuperatie, zonneboilers, condensatiekelets, spaarzame kranen en dergelijke meer. De sanitair branche kent een heuse ontwikkelingsgroei voor wat betreft duurzame technieken en Schrauwen volgt deze nauwgezet op.’

F&T parket en Ecomat werkten met PEFC en FSC gelabelde parket en oliën die niet schadelijk zijn voor de natuur, weet Levi Dewaegenaere.

Ook bij RG & Torfs Tegels is het merendeel van de producenten in Europa verplicht om ecologisch te werken: cradle to cradle is de norm, het gebruik van hernieuwbare energie wordt enorm aangemoedigd, net als waterzuiveringsinstallaties & hergebruik van water.

Levi Dewaegenaere

CEO — Urban Capital Group

www.urbancapitalgroup.be

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store