Urban Capital Group — Geen hoop bakstenen

Urban Capital Group focust op een gepersonaliseerde begeleiding

Geen hoop bakstenen, maar een thuisgevoel

Bij bouwontwikkelaar Urban Capital Group van Levi Dewaegenaere wordt elk project met veel zorg gekozen en afgewerkt. De focus ligt sterk op persoonlijke begeleiding, met veel aandacht voor interieurkeuzes. ‘We zorgen voor een vrouwelijke touch in de sector, met meer lifestyle.’

Enkel projecten op top locaties of top locaties in wording bij Urban Capital Group

Inge Caes, directeur verkoop en ontwikkeling: ‘Wij focussen op projecten waarin we een meerwaarde zien voor de bewoners en voor de omgeving. We selecteren enkel mooie locaties of toplocaties in wording. Daarbij kijken we niet enkel naar het financiële plaatje, ook ons buikgevoel moet goed zitten. Het Glazen Huis in Antwerpen is daar een mooi voorbeeld van: het was verkommerd, zes projectontwikkelaars voor ons hadden al afgehaakt. Maar wij zagen veel mogelijkheden in dat prachtige modernistische gebouw, vlakbij het oude stadscentrum. Al bij het uitkiezen van nieuwe locaties houden we rekening met de toekomstige bewoners. We proberen ons in te leven in de doelgroep: hoe ze willen wonen; wat hun noden zijn.

Urban Capital Group — uniek omwille van haar eigen ontwikkelings aanpak

‘Bijzonder in onze aanpak is dat het commerciële team van in het begin betrokken is bij het ontwikkelingsproces, zo stelt Levi Dewaegenaere. Inge Caes is hoofd van de afdeling ‘Development,’ maar ook commercieel hoofd van het bedrijf. Doorheen het hele proces houden we voortdurend het belang van onze klanten voor ogen.’

Focus op persoonlijke begeleiding van klanten is bij Urban Capital Group geen uitzondering, maar de regel

Levi Dewaegenaere: ‘In onze beginjaren werkten ook wij op de klassieke manier: de klanten kregen een lijst met leveranciers en winkels, waar ze dan terecht konden voor vloeren, materialen, keukens en afwerkingselementen. Maar we merkten vanuit de praktijk dat onze klanten het moeilijk hadden om keuzes te maken.’ Door de bomen zagen ze het bos niet meer, zo stelt Inge Caes. Ze weten meestal heel goed wat ze mooi vinden, maar ze vinden het moeilijk om een samenhangend geheel te creëren. Het is dan ook niet makkelijk om ervoor te zorgen dat alle kleuren en materialen bij elkaar passen. Ook waren onze klanten vaak te laat om hun keuzes door te geven. Ze waren er emotioneel nog niet klaar voor. Achteraf waren ze wel tevreden, maar hun woning miste net dat tikje meer. Vier jaar geleden hebben we het roer omgegooid, zo stelt Levi Dewaegenaere. We zijn gaan inzetten op een betere begeleiding van het proces, zowel wat betreft de timing als het inspireren en adviseren. Daarvoor doen we nu een beroep op onze interieurvormgeefster’

Hoe inspireert Urban Capital Group haar klanten bij het maken van keuzes?

Inge Caes: ‘Voor de interieurkeuzes laten we onze klanten kiezen tussen vijf types sferen of ‘moods’: urban natural, urban chic, urban vintage en urban cottage. Voor elke mood maken we een voorselectie van afwerkingsmaterialen: voor de vloeren, de keukenfronten, de werkbladen, de elektrische afdekplaatjes… Klanten kunnen hier in onze toonzaal de stalen bekijken. We bieden mogelijkheden aan die binnen de basisbudgetten valllen, alsook materialen met een kleine of grotere meerprijs. We werken sterk op maat van de klant. We luisteren eerst naar wat de klanten willen en wat ze mooi vinden en geven dan advies. Urban Capital Group helpt bij materialenkeuzes, maar ook bij het opstellen van een elektriciteits- en verlichtingsplan. We wijzen hierbij steeds op de langere termijn. Oudere mensen adviseren we zitjes in de doucheruimte te voorzien en stopcontacten op hoogte te plaatsen bvb. De begeleiding gaat zo ver als de mensen willen. Bij investeerders met weinig tijd voorziet Urban Capital Group de inrichting vaak helemaal zelf, ook de meubels en de verf of het behang.’

Urban Capital Group staat garant voor mooie afwerkingsbudgetten

Levi Dewaegenaere: ‘De budgetten van andere ontwikkelaars zijn niet altijd realistisch. Zo heb je soms budgetten van 2.500 euro voor een keuken. Dat is echt heel weinig. Bij ons wordt gemiddeld 8.000 euro voorzien. Maar dan heb je voor je basisbudget wel een degelijke keuken, en minder kans op frustratie omdat je voortdurend meerprijzen moet betalen. Ook geven we een goede service bij onze leveranciers. We brengen telkens één verantwoordelijke op de hoogte van het project van onze klant. Bij de keuze van de keukentoestellen moet de verkoper bijvoorbeeld weten uit welke dampkappen onze klant kan kiezen, om te voldoen aan de energetische eisen.’

Urban Capital Group legt de lat hoog als het op duurzaamheid aankomt

Bij Urban Capital Group leggen we dat lat op het vlak van duurzaamheid steeds hoger dan de wettelijk geldende normen, zo stelt Levi Dewaegenaere. De bouw is een heel conservatieve sector. Als bedrijf willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ook voor de klant is een lage energiewoning interessant. De wettelijke energie-normen in de bouw worden almaar strenger. Een lage energiewoning heeft een veel hogere doorverkoopwaarde.

Inge Caes: ‘En natuurlijk zien onze klanten ook dat het aandeel van de energie in hun huishoudbudget stijgt. In een energiezuinige woning hou je de kosten onder controle.’

www.urbancapitalgroup.be

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store