Urban Capital Group — Passief wonen is de toekomst

Passief wonen is de toekomst volgens Levi Dewaegenaere, CEO van Urban Capital Group

Het nieuwbouwproject Depot Cadix van projectontwikkelaar UrbanCapitalGroup onder leiding van Levi Dewaegenaere toont aan dat design en duurzaamheid perfect kunnen samengaan. Het gebouw is compact maar heeft iets frivools, terwijl het werd opgetrokken volgens strenge passiefstandaarden.

Depot Cadix is een gloednieuw wooncomplex met appartementen en duplexwoningen op het Eilandje. Voor het ontwerp deed UrbanCapitalGroup een beroep op twee architectenbureaus, met een sterke eigenheid. CREPAIN BINST ARCHITECTURE is gekend om zijn innovatieve ontwerpen in heel Europa. Evr-Architecten staat voor ecologie en duurzaamheid.

Depot Cadix, voorbeeld van synergie tussen strenge energie-eisen en creatief ontwerp.

Duurzaam bouwen betekent ook dat je soms tegen beperkingen aanloopt, zo stelt Levi Dewaegenaere. Het percentage glas in de gevel mag niet te groot zijn, de volumes moeten compact zijn. De bestaande passief raamkaders op de markt zijn nog beperkt vandaag. Maar je kan er creatief mee omgaan. Duurzaam betekent volgens Levi Dewaegenaere zeker niet nuchter en droog. Ook duurzame architectuur kan een eigentijdse touch hebben. Voor de gevel werden verschillende soorten zonnewering gebruikt, om zo een 2D-gevoel te creëren. De witte erkers en de houten elementen wekken frivoliteit op.

Gemiddel E-peil van E35, verder dan de wettelijk verplichte norm.

Wanneer je een project ontwikkelt conform de geldende normen op het moment van bouwaanvraag, heb je bij de oplevering al bijna een verouderd gebouw dixit Levi Dewaegenaere. De normen worden steeds strenger, ook op de lange termijn. In ons land hebben we lang stilgestaan. We zijn toe aan een inhaalbeweging. Vandaag worden er nulenergiewoningen gebouwd. Maar we zullen evolueren naar zelf voorzienende systemen, waarbij alles wordt hergebruikt en gerecycleerd. In Azië is men daar al ongelooflijk mee aan het experimenteren weet Levi Dewaegenaere.

Tal van voordelen bij Passief wonen cfr Levi Dewaegenaere

Passiefbouw betekent vereenvoudiging. Er is minder verwarming nodig, minder leidingen en rookafvoeren, een minder grote verwarmingsketel. Er zijn tal van voordelen. Je hebt een aangenaam leefklimaat wat betreft licht, lucht en warmte, zo stelt Levi Dewaegenaere. En ook de buitengeluiden zijn gedempt. Daarenboven zullen fossiele brandstoffen in de toekomst alleen maar schaarser en dus ook duurder worden. Dan is een passiefwoning een perfect antwoord op de steeds hogere maandelijkse vaste kosten die met een woning gepaard gaan. Volgens Levi Dewaegenaere is duurzaam bouwen dan ook een evolutie die niet meer te stoppen is.

Levi Dewaegenaere

CEO — Urban Capital Group

www.urbancapitalgroup.be

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store