Urban Capital Group — Visie op duurzaam bouwen

Duurzaam ontwikkelen binnen Urban Capital Group — CEO Levi Dewaegenaere geeft zijn visie

Urban Capital Group, het vastgoed ontwikkelingsbedrijf van Levi Dewaegenaere en zijn echtgenote Inge Caes, heeft zich de afgelopen jaren meer en meer gespecialiseerd in lage energie projecten. Naast duurzaamheid op het vlak van E en K waarden (dus met name isolatie en gebruik van hernieuwbare energie), heeft Urban Capital Group tevens een duurzame visie voor elk nieuwbouwproject dat ze ontwikkelt.

De klant staat voorop binnen Urban Capital Group

Met Urban Capital Group willen Levi Dewaegenaere en zijn team letterlijk stadskapitaal creëren. Maw wij focussen ons op de ontwikkeling van projecten die een significante meerwaarde betekenen voor de omgeving enerzijds en de toekomstige bewoners anderzijds. Daarenboven voelden we de laatste jaren vanuit de praktijk duidelijk de nood naar een nieuwe manier van ontwikkelen, zo stelt Levi Dewaegenaere, meer bepaalt het ontwikkelen van duurzame leefomgevingen op maat van de klant. Enkel A+ locaties, of A+ locaties in wording komen in aanmerking.

Onderscheidende concepten binnen Urban Capital Group

We hebben binnen Urban Capital Group een aantal belangrijke eigen concepten ontwikkeld zodoende in te kunnen spelen op de noden van een nieuwe generatie veeleisende stadsbewoners en we hebben een eigen aanpak in elk ontwikkelingsproces.

Ontwikkeling start vanuit commercieel concept en visie

Levi Dewaegenaere benadrukt dat elk project wordt ontwikkeld vanuit een commercieel concept en visie, waarbij het commerciële en technische team nauw met elkaar samenwerken. Het hoofd van de afdeling “Development”, Inge Caes is tevens commercieel hoofd van het bedrijf. Dit impliceert dat elk project van bij de start wordt beoordeeld vanuit een commercieel oogpunt en toekomstige verkoopbaarheid. Niet alleen de cijfers moeten kloppen volgens Levi Dewaegenaere, we moeten ons als bedrijf kunnen identificeren met elk project dat wij ontwikkelen. Het gevoel moet goed zitten. Bovendien is het Commercieel en Development hoofd een vrouw, waardoor elk project van bij de start wordt aangestuurd vanuit een thuis-gevoel, vanuit een visie naar wonen en niet zomaar een hoop bakstenen. Dit is voor de vastgoedsector in het algemeen die voornamelijk wordt aangestuurd door mannen vrij uniek, zo stelt Levi Dewaegenaere.

Persoonlijk begeleiden, adviseren en inspireren

Met Urban Capital Group, zetten wij al jaren zeer sterk in op het persoonlijk begeleiden, adviseren en inspireren van de klant door onze dienst Klantenbegeleiding & Interieurdesign, om zo te komen tot een duurzame woon- en leefomgeving op maat van de individuele behoeften en persoonlijke levensstijl van elke klant, vandaag en in de toekomst.

Mood model — de wens van de klant staat voorop

Urban Capital Group heeft in dit kader een “Mood”-Model ontwikkeld, bestaande uit 5 moods, of sferen: Urban Minimal, Urban Natural, Urban Chic, Urban Vintage en Urban Cottage, die onze kopers helpen bij het kiezen van de juiste afwerking voor hun appartement of woning die het beste bij hen past. In dit kader maakt ons interieur team voor elk project opnieuw een selectie van de voor haar mooiste materialen (die een breed publiek zullen aanspreken), zowel binnen de voorziene budgetten, alsook met meerprijzen. Bovendien werken wij zeer gepersonaliseerd. De wens van de klant blijft voorop staan en er wordt ook daadwerkelijk gewerkt naar de smaak van de koper.

Duurzaam bouwen binnen Urban Capital Group, meer dan een laag E peil

“Duurzaam bouwen”. Hiermee doelt Levi Dewaegenaere in eerste instantie uiteraard op duurzaam of ecologisch bouwen en het implementeren van duurzame technieken, maar Urban Capital Group gaat ook een stapje verder en focust op duurzaam leven in al zijn facetten. Urban Capital Group doelt maw letterlijk op het duurzaam functioneren van de bewoner in zijn/haar nieuwe woning, vandaag en ook morgen. Een voorbeeld hiervan is bv het plaatsen van stopcontacten op hoogte bij iets oudere bewoners, of het integreren van een gezellig eeteiland in de keuken voor mensen met kleine kinderen waar het ’s ochtends snel vooruit dient te gaan, zo stelt Levi Dewaegenaere.

Gerenommeerde samenwerkingspartners

Uiteraard werken wij enkel samen met gerenommeerde samenwerkingspartners, die top zijn in hun vakgebied, dixit Levi Dewaegenaere. Specifiek voor onze lage energie projecten, selecteert Urban Capital Group in het kader van de leveranciers waar klanten hun afwerkingsmaterialen kunnen kiezen, duurzaamheid-gecertificeerde partijen uit. Zo kunnen wij zelfs bio-ecologisch verantwoorde afwerkingsmaterialen aanbieden aan onze kopers.

Levi Dewaegenaere

CEO — Urban Capital Group

www.urbancapitalgroup.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store