Dün açıklanan ve AKP tarafından müjde adı verilen doğalgaz bulunma işinin olası bir erken seçimi değil tam tersini gösterdiğini düşünüyorum.
AKP’nin ve onun vücut bulmuş hali olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında bir erken seçim olmadığı bence dün itibariyle netleşti. Bu açıklama her erken seçim öncesi bulunan ve bir miting meydanında lafı geçirilen buluşlar gibi sunulmadı. Bilerek büyütüldü. Muhalif belediye başkanlarını dâhi etkileyen bir rüzgara dönüştürüldü iş.
Peki neden? 320 milyar metreküp gibi Türkiye’nin kızgın tavaya dönen ekonomik krizine ne zaman gerçekten döküleceği belli olmayan bir bardak su olabilecek bu açıklama neden bu kadar şişiriliyor?
Çünkü AKP yeni bir soluk almaya çalışıyor propaganda ile. 2023’e kadar ekonomi kötü olabilir ama 2023’te hele bir gaz çıksın. O zaman çağ Türkiye Çağı olacak, dertler bitecek deniyor.

Kısaca bu açıklama erken seçim olacak değil; erken seçim istemeyin açıklamasıdır ve kafalarında gerçekleşecek zamanında seçimin kampanyasının başlamasıdır.

Koray Doğan Urbarlı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store