Cumhuriyet’in FETÖ ile falan işi olmadığını en iyi AKP bilmez mi? Bilir. Nerden bilir? Cumhuriyet’in FETÖ ile işi olsaydı, Cumhuriyet’in AKP ile de işi olurdu çünkü. AKP, ne zaman görmüş Cumhuriyet’i yanında? Ayrılmaz ikiliden biriyle beraber olup, diğeriyle olmamak ne mümkün? Tüm bu olanların sebebi o manşet. Bunu AKP de, kontrol ettiği devlet aygıtı da biliyor. Günün birinde o manşeti birileri onlara sorarsa bakın, bunlar haberci değil, FETÖ’cü diyebilmek için yapıyorlar bunu. Yani kendi savunmalarına ufacık bir delil oluşturabilmek için yapıyorlar tüm bu olanları. Türkiye’de gerçekleri yazan, söyleyen herkes AKP’nin gözünde düşman artık. Çünkü o gerçeklerde AKP iyi geçmiyor!

Like what you read? Give Koray Doğan Urbarlı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.