Merhabalar bu yazı serisi ile birlikte python programı ile finans dünyasına adım atacağız. Kişisel olarak geleceğin dünyası, sensörlerden alınan verilerin işlenmesi ve para yani ekonomik verilerin işlenmesi olacaktır.

Bizlere ekonomi olarak “alıcılar ile satıcılar arasındaki denge” olarak öğretilen kavramın bir nebze yanlış olduğunu düşünüyorum. …


Bu yazı dizisinin ilk kısımlarında kripto paralardan xrp coini için ver analizi yapacağız. Sonraki kısımlarda xrp için indikatörleri inceleyeceğiz, indikatörlerden sonra xrp için ileri tarihler için yapay zeka öğrenmesi için boostrap ve tensorflow kullanacağız. Daha ileri bölümlerde ise örneğin elimizde 1000 adet xrp ve buna karşılık 250 USDT olacak şekilde…


Python ile veri analizi ve xrp (ripple)-1

Bu derste kripto paralardan xrp değerlerini coinmarketcap sitesi üzerinden çekip, xrp’nin son 3 yılın değerlerini python programlama yapay zeka ile analiz edeceğiz.

Çalışmalar jupyter üzerinden anlatılacaktır. Siz isterseniz google colab’da kullanabilirsiniz.

Coinmarketcap sitesi üzeriden arama kısmından xrp arattıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü…


Python yapay zekaya giriş-2 numpy kütüphanesi ve yardımcı fonksiyonları

Bir önceki dersimiz de google Colaboratory programını tanıtmıştık. Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://medium.com/@urhanozgur67/python-yapay-zekaya-giri%C5%9F-temel-kurulumlar-jupyter-notebook-ve-google-colaboratory-kullan%C4%B1m%C4%B1-26a5ca120bb3

Bu dersimizde numpy kütüphanesi ve numpy’de dizi oluştururken bize lazım olacak yardımcı fonksiyonları inceleyeceğiz.

Colaboratory programında ctrl ve boşluk tuşları bize kodları tamamlama konusunda yardımcı olur. ctrl+enter kod çalıştırır…


Makine öğrenmesi veya yapay zeka uygulamalarında verileri analiz etmek, verileri işlemek için numpy kütüphanesinden faydalanabiliriz.

numpy kütüphanesi için yazımızda google’ın “Colaboratory” sitesinden faydalanacağız. Google’ın bu hizmeti bize çok faydalar sağlayacaktır. Kendi bilgisayarımızın gerektiğinde 1 milyondan fazla veriyi bazı durumlarda kaldıramayacağı aşikardır.

Fakat numpy kütüphanesini başlangıç olarak bilgisayarımıza kuralım. Fakat biz…


Döngülerin en basit halini verecek olursak;

Şimdi değişik veri tipleri için döngüleri sırasıyla ele alalım

range fonksiyonu: aritmetik ilerleme ile değişken üretmek istiyorsak range fonksiyonu kullanırız.


set veri değişkenleri küme olarak geçer. diğer veri tiplerini sırasız olarak bir arada tutmamızı sağlayan veri tipi ile de yapılabilmektedir. Bir küme yazalım ve type ile veri tipine bakalım

set veri tipinde boş kümeyi set() ifadesi ile tanımlıyoruz.


dict veri tipinde key ve value olarak iki değişken kısımdan oluşur.

dict veri tiplerine erişim key değeri üzerinden olur.

key kısmında immutable ve sayısal veriler kullanılır. Daha önceki kısımlarda string verilerin immutable, tuple ve list değişkenin mutable olduğunu görmüştük.

key kısmına mutable örneğin list veri tipi koyarsak hata alırız.

Aşağıdaki…


Python’da liste tipi bir veri değişkeni köşeli parantez kullanılarak ifade edilir. Bir başka ifadeyle python, list veri tipinde olduğunu [] köşeli parantez olmasından tanımaktadır.

İlk önce içi boş liste tanımlayarak ve bu ifadenin tipini sorgulatalım.

Görüldüğü üzere python liste adı ile verilen tipin list tipi olduğunu bize söyleyecektir.

liste içinde…


tuple veri tipinde, aynı string veri tipinde olduğu gibi araya eleman ekleme yapılmaz.

tuple parantez içinde gösterilir. Tek elemanlı tuple veride, eğer verinin yanına virgül koymaz isek verinin tipi class olur.

bu durumu düzeltmek için verinin yanına virgül koyarız.

Ozgur Urhan

python programlama

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store