Двадцяте століття з його двома гарячими і однією холодною війною почалося з одного простого винаходу. І це зовсім не зброя — методів убивати одне одного було достатньо і до того.

Пристроєм, який поміняв світ стало звичайне радіо. До того король говорив з підданими через своїх представників, не завжди професійних і часто захоплених власними інтересами.

Голос вождя (а потім і обличчя) прямо тут, в кімнаті з тобою мав надзвичайний ефект. Відстань зникала, вся держава уявлялася великою сім’єю. А за сім’ю вже доста природньо помирати. Ну і вбивати, звісно.

Двадцять перше століття почалося з фейсбуку. Тепер радіо не тільки говорить до тебе напряму. Тепер воно може підібрати спеціальні слова спеціально для тебе. Показати товари, які ти з високою ймовірністю купиш, показати відео, які тобі гарантовано сподобаються. А ще — підсунути статті, що підкоригують твою точку зору, твій світогляд.

Популізм двадцять першого століття це не тільки лозунги, які повинні подобатися всім. Це тепер ще і гасла, які сподобаються тобі особисто. Це навіть простіше, якщо розібратися: кожній групі опонентів ми обіцяємо щось своє. Пенсіонерам — підвищення пенсій за рахунок підвищення податків. Підприємцям — зниження податків за рахунок урізання соціальних виплат. За язик ніхто не зловить — твою рекламу в своїх стрічках бачили різні люди.

А якщо і зловить — можна просто посміхатися. Як Трамп або Фарадж.

Like what you read? Give Юрій Савка a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.