Надад үнэндээ хэн нэгнээс дуу шүлэг харамлаж, бичдэг сонсдог зүйлсээсээ илүү бусдыг дорд үзэж.. Бурхан өөрт нь л ганцхан сонсох мэдрэмж заяасан мэт бусдаас онцгойрч явдаг хүмүүс бөөн гутал өрөөд тавьчихсан хөлгүй нэгэн шиг л санагддаг. Би чамаас мэдрэмжээ харамласан бол, чи өнөөдөр бараан хорвоог гэгээлэг гээд л гэгэлзээд явах байсан шүү гээд онгирч хэлэх.. Бидэн шиг л адилхан амьд сүнснүүд бидний мэдрэмжийг тэжээсээр удаж байна. Өөрсдөөрөө л өрөөсгөл ойлго.

Онцгой олон гуталтай доголон чиний олны дундаас онцгойрох хүслийг унтраасанд уучлаарай.

Like what you read? Give Uranzaya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.