USIS Education
Nov 17, 2019 · 4 min read

Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy

Được đánh giá là một trong những trường trung học nội trú nổi tiếng tại thành phố Boston, trường CATS Academy chinh phục được rất nhiều học sinh, du học sinh quốc tế. CATS Academy Boston luôn có thành tích nổi bật với tỷ lệ hơn 70% các học sinh đạt học bổng đại học Mỹ.

Ở Việt Nam, có ba thủ khoa nổi tiếng cũng đến từ ngôi trường này đó là Phan Ánh Dương, Nguyễn Trúc Anh, Bùi Quang Huân. Đối với du học sinh Việt, đây là một ngôi trường trong mơ với thành công rực rỡ của thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Những điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ trường CATS Academy như thế nào, mời các bạn đọc ngày bài viết này của Usis Education để rõ hơn các bạn nhé.

Bảng điểm học lực

Hiện nay, CATS Academy đang có 5 suất học bổng trị giá 100% kèm chi phí ăn ở và học phí năm học 2019–2020 mang tên IVY. Với điều kiện cấp học bổng ưu tiên học lực, nhiều bạn có bảng điểm thấp đã phải rời khỏi chặng đua “săn học bổng”. Yêu cầu học bổng trung học đầu vào lớp 10 là điểm trung bình ít nhất là 8.8 còn đầu vào lớp 11 thì điểm trung bình ít nhất là 9.5.

=>> Trường Trung học ở Mỹ có gì khác với Việt Nam?

Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Bảng điểm học lực là yếu tố quan trọng trong hồ sơ học bổng trung học Mỹ của trường CATS Academy

Bằng cấp tiếng Anh

Đối với các trường uy tín và chương trình giảng dạy chuyên môn sâu như CATS Academy thì việc không thông thạo tiếng anh là một bất lợi rất lớn đối với các du học sinh. Việc không giỏi tiếng Anh sẽ là một rào cản to lớn trong việc tiếp cận tri thức tại trường Cats Academic cũng như nền giáo dục Mỹ.

Do đó, yêu cầu thứ hai luôn cần khi xét duyệt học bổng là bằng tiếng anh. Đối với đầu vào lớp 10 thì điểm IELTS tối thiểu là 6.5, hoặc TOEFL ít nhất 90. Còn đối với đầu vào lớp 11 thì điểm IELTS luôn phải trên 7.0 (hoặc điểm TOEFl trên 100).

Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Điểm IELTS hoặc TOEFL cao sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn trong mắt nhà trường

Trải qua hai vòng thi

Hiện nay, nhiều bạn học sinh Việt Nam vẫn chưa trải qua bất kỳ vòng thi nào giành học bổng như ở nước ngoài. Do đó, nhiều bạn thiếu kinh nghiệm cũng như thông tin về các vòng thi để xin xét duyệt học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy. Tại đây, bạn phải trải qua hai vòng thi. Thứ nhất là phải phỏng vấn kèm theo 3 đơn giới thiệu của các giáo viên dạy môn Toán, Tiếng anh cùng bộ môn. Bên cạnh đó, bạn cũng phải làm 3 bài luận bằng tiếng Anh trong đơn đăng ký. Sau đó, trong vòng thi hai thì bạn chỉ cần làm hai bài kiểm tra và trả lời phỏng vấn của thầy hiệu trưởng. Kết thúc hai vòng thi thì sau khoảng 2, 3 tuần bạn sẽ nhận được kết quả nhập học cùng với đơn trao học bổng từ trường CATS Academy.

Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Điều kiện hồ sơ học bổng trung học Mỹ từ trường CATS Academy
Vòng thi phỏng vấn quyết định bạn có xin học bổng trung học Mỹ thành công hay không

Đối với nhiều du học sinh, học bổng IVY của trường CATS Academy Boston là một trong những mục tiêu hàng đầu vì nhà trường không chỉ cung cấp chương trình tiếng Anh miễn phí mà còn có đội ngũ chuyên nghiệp tư vấn học đại học, phát triển thể chất và tinh thần. Được học tại ngôi trường danh giá này sẽ là một trong những nền tảng rất tốt cho việc theo học ở các trường đại học IVY league danh tiếng ở Mỹ sau này của bạn. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị thật kỹ một hồ sơ xin học bổng thật hoành tráng để chinh phục trường CATS Academy.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade