Du học Mỹ cần bao nhiêu điểm IELTS

USIS Education
Jul 1, 2019 · 4 min read

Với việc sở hữu nền giáo dục bậc nhất trên thế giới và trình độ khoa học công nghệ hàng đầu, cũng không ngạc nhiên khi những năm gần đây nhu cầu du học ở Mỹ ngày càng tăng. Tuy nhiên, không thực sự có nhiều người biết cũng như nắm rõ được đầy đủ các điều kiện để có thể du học Mỹ, và đặc biệt là điều kiện về trình độ tiếng Anh. Vậy thực sự thì du học Mỹ yêu cầu IELTS bao nhiêu? Hãy cùng Usis Education tìm hiểu qua chia sẻ từ ông Joshua Gabriel — Giám đốc tuyển sinh khu vực Đông Nam Á thuộc tập đoàn Giáo dục ELS Educational Services Mỹ để trả lời chính xác cho câu hỏi này nhé.

Du học Mỹ có yêu cầu chứng chỉ IELTS không?

Đối với sinh viên, học sinh muốn đánh giá được trình độ và khả năng sử dụng tiếng Anh sẽ tham gia vào hai kỳ thi lớn là IELTS và TOEFL. Điểm số hai kỳ thi này giúp trường đại học tại Mỹ đánh giá trình độ của sinh viên khi nhập học một cách chính xác nhất từ đó IELTS trở thành một trong những tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ du học Mỹ của bạn.

IELTS hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Anh tại chính phủ Anh còn TOEFL hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Hoa Kỳ, hai hệ thống này có chất lượng ngang nhau. Hiện nay, chứng chỉ IELTS được các trường đại học Mỹ chấp nhận thay vì TOEFL tạo điều này cho sinh viên được lựa chọn thêm các trường học khác nhau. Theo thống kê đến nay có hơn 3000 trường đại học tại Mỹ chấp nhận hệ thống điểm số IELTS kể cả các trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

IELTS rất cần thiết khi đi du học Mỹ

Du học Mỹ yêu cầu IELTS bao nhiêu?

Để bắt đầu cho quá trình du học Mỹ của mình theo ông ông Joshua Gabriel tốt nhất các bạn cần chuẩn bị cho mình chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt điểm số:

  • Chương trình trung học phổ thông không cần quá coi trọng các chứng chỉ IELTS hay TOEFL, bạn cần vượt qua bài test thử của nhà trường, chỉ cần đạt 45 điểm trở lên là đủ điều kiện để đi du học.
  • Đối với hệ Cao đẳng cộng đồng cần đạt số điểm 5.5 trở lên đối với chứng chỉ tiếng Anh IELTS.
  • Khác với hệ Cao đẳng ở chương trình Đại học thường có yêu cầu cao hơn cần đạt 6.5 điểm đối với chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Tại các trường đại học danh tiếng yêu cầu cao hơn và cần đạt điểm IELTS là 7.0 điểm. Đối với trường đại học cộng đồng yêu cầu thường dễ thở hơn IELTS chỉ cần đạt 6.5 điểm hoặc TOEFL 60 điểm.
  • Chương trình sau đại học Mỹ như thạc sĩ thường rất khắt khe, IELTS cần đạt số điểm ít nhất từ 7.0 trở lên. Do đó, nếu bạn đang có ý định du học bậc thạc sĩ hãy chuẩn bị kỹ càng để vượt qua được kỳ thi IELTS nhé.

Tại nhiều trường đại học không quá khắt khe về số điểm IELTS bạn sẽ đạt được giúp bạn yên tâm phần nào. Khi đến Mỹ du học các trường đại học thường đưa ra các chương trình đào tạo chuyên sâu về trình độ tiếng Anh.

Tại mỗi chương trình học sẽ có yêu cầu điểm IELTS khác nhau

Visa Du học Mỹ yêu cầu IELTS bao nhiêu?

Nếu muốn xin visa du học Mỹ một trong những yêu cầu không thể thiếu là số điểm IELTS bạn đạt được. Bởi nhân viên Lãnh sự quán luôn xem xét đến điều kiện chứng chỉ tiếng Anh của bạn, nếu có được chứng chỉ tiếng Anh loại tốt thì việc theo học tại trường không gặp quá nhiều khó khăn, không ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập sau này. Trường hợp bạn sinh sống, học tập với giáo viên bản địa Mỹ thì trình độ tiếng Anh thấp có thể gây ra nhiều khó khăn, bất lợi hơn.

Nếu bạn muốn xin visa du học Mỹ dễ dàng thì yêu cầu về học lực, tiếng Anh cũng là điều nên quan tâm. Bởi theo Lãnh sự quán yêu cầu tối thiểu của xin visa du học cần đạt 5.0 trở lên đối với chứng chỉ IELTS và 50 điểm đối với chứng chỉ TOEFL. Dù bạn đang học ở cấp bậc nào mà muốn đến Mỹ du học thì đủ điều kiện IELTS 5.0 cũng rất cần thiết.

Việc xin visa du học Mỹ cũng cần đến IELTS

Những chia sẻ từ ông Joshua Gabriel có lẽ đã giải đáp một cách cơ bản về vai trò của chứng chỉ IELTS trong quá trình chuẩn bị hành trang du học Mỹ. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bắt tay ngay vào việc nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân để chuẩn bị thật tốt hành trang, sẵn sàng phỏng vấn xin visa du học Mỹ cùng Usis Education bạn nhé!

USIS Education

Written by

Website: https://usis-education.com hoạt động từ 2009. USIS đang hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam du học ở những trường Đại học, cao đẳng, trung học tại Mỹ.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade