Du học Mỹ — giấc mơ của rất nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới

USIS Education
Sep 12, 2019 · 4 min read

Đà nẵng được biết đến là thành phố du lịch trẻ đầy năng động, sự phát triễn nhanh của “thành phố đáng sống” này cũng dẫn đến nhiều sự thay đổi về cuộc sống của những con người nơi đây. Con người nơi đây quan tâm đến cuộc sống của gia đình họ hơn, học vấn của con cái cũng là một sự lựa chọn rất khó khăn đến từ bậc phụ huynh. Hướng ngoại hay cụ thể hơn du học là những lựa chọn mới mẻ của cha mẹ. Du học đại học Mỹ — “luồng gió cũ nhưng không bao giờ là hết hót”

Du học Mỹ ngày nay gặp phải nhiều khó khăn bởi các chính sách mới, nói như thế không có nghĩa là các du học sinh mất đi hoàn toàn cơ hội được đặt chân sang học tại “miền đất hứa” này. Bởi các du học sinh có khá nhiều sự lựa chọn cho các chương trình du học Mỹ tại Đà Nẵng năm 2019.

Chúng ta cùng tham khảo qua một vài chương trình thu hút được sự quan tâm của du học sinh lẫn gia đình.

Chương trình du học Mỹ được tài trợ

Nền giáo dục Mỹ luôn đưa ra đưa đến những du học sinh quốc tế những hỗ trợ rất thiết thực. Đây là chương trình được sự tài trợ về hoàn toàn về mặt tài chính từ các công ty, doanh nghiệp hay các đơn vị chính phủ. Tính đặc biệt mà chương trình này mang lại là dựa vào sự nổ lực của chính các bạn học sinh sinh viên, cụ thể là những bạn có học lực xuất sắc, và các hoạt động xã hội nổi bậc và không thể thiếu khả năng tiếng Anh của mình phải thật tốt để nhận lấy học bổng.

Du học Mỹ — giấc mơ của rất nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới

Chương trình du học được tài trợ hiện nay rất hot bởi học sinh sinh viên không phải chịu học phí,tất cả học phí đều do các công ty, tổ chức chính phủ tài trợ. Ngoài ra còn có một số chương trình mà học sinh sinh viên phải cam kết sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ phải trở về nước và làm việc cho các tổ chức đứng ra tài trợ.

Chương trình du học Mỹ tuyển sinh trực tiếp bậc đại học, cao đẳng

Là chương trình mà học sinh sinh viên được tuyển trực tiếp đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ tại Mỹ. Để được là du học sinh của chương trình này đòi hỏi học sinh sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu mà chương trình đưa ra như đủ điều kiện đầu vào của trường. Vì sẽ học chính tiếng của người bản xứ nên buộc học sinh sinh viên phải có trình độ tiếng anh tốt.

Sinh viên quốc tế với các chương trình du học Mỹ
Sinh viên quốc tế với các chương trình du học Mỹ
Sinh viên quốc tế với các chương trình du học Mỹ

Ưu điểm chương trình mang lại là không phải tham gia các khóa học dự bị, việc tự túc trong sinh hoạt lẫn học tập mang đến sự tự do cho du học sinh học tập tại Mỹ. Bên cạnh đó sinh viên còn học được nhiều phong cách học tập bởi nhiều sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia, hiểu biết sâu sắc hơn khi học trực tiếp với người bản địa. Đó cũng là sự trải nghiệm vô cùng quý báu mà chương trình mang lại.

Sinh viên thực tập du học tại Mỹ

Tại một số trường đại học, cao đẳng Mỹ trong nước khuyến khích các sinh viên thực tập du học tại nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển như Mỹ. Việc thực tập ở nước ngoài giúp sinh viên tiếp cận được với môi trường làm việc chuyên nghiệp từ đó nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Ngoài ra thực tập ở nước ngoài còn là cơ hội để các bạn sinh viên trải nghiệm, giao lưu các phong tục tập quán. Không những thế còn có dịp để các bạn sinh viên có một chuyến du lịch khá hấp dẫn.

Trên đây là những chương trình du học Mỹ tại Đà Nẵng năm 2019 của chúng tôi, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều sự lựa chọn hơn. Mời bạn tham gia cộng động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm du học Mỹ cùng Usis Education trên Facebook tại đây.

USIS Education

Written by

Website: https://usis-education.com hoạt động từ 2009. USIS đang hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam du học ở những trường Đại học, cao đẳng, trung học tại Mỹ.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade