Muốn có tương lai sáng ngời nên đi du học Mỹ ngành nông nghiệp

USIS Education
Jul 25, 2019 · 5 min read

Đối với những bạn có niềm đam mê yêu thích khoa học và toán học, nông nghiệp có thể là ngành học phù hợp với bạn. Ngành nông nghiệp dạy cho sinh viên các nguyên tắc của nông nghiệp, trang trại và các thực hành nôngnghiệp khác.

Trồng trọt, trang trại, chăn nuôi, làm vườn; những từ này mô tả ngành nông nghiệp nhưng không phải là cách nó được xem trong thời đại ngày nay. Vì saohọc ngành nông nghiệp? Nông nghiệp là một tập quán cổ xưa và là chìa khóa để duy trì sự phát triển của loài người trên hành tinh Trái đất.

Ngày nay, cách chúng ta nhìn nhận ngành nông nghiệp đã thay đổi đáng kể với sự ra đời của công nghệ cùng với cách mạng hóa sản xuất và phân phối. Nếu bạn đang quyết định du học Mỹ với một ngành học mà liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học và toán học, thì ngành nông nghiệp sẽ rất phù hợp với bạn!

Vì sao bạn nên du học Mỹ ngành nông nghiệp?

Tầm quan trọng của ngành nông nghiệp trong thế giới ngày nay là rất quan trọng. Phần lớn thế giới vẫn phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta sản xuất từ ​​đất liền, và khi sự phát triển trên toàn thế giới tiếp tục, thì cũng sẽ có nhu cầu.

Sự ra đời của công nghệ đã định hình lại ngành công nghiệp không ngừng pháttriển theo cách chúng ta trồng trọt trên khắp thế giới. Du học ngành nông nghiệp ở Mỹ có nghĩa là bạn sẽ làm việc trong một ngành quan trọng được coi là chuyển động nhanh và công nghệ cao.

(Ngành nông nghiệp ngày nay rất phát triển theo xu hướng công nghệ hóa ngày nay)

Các khóa học về khoa học động vật, sản xuất thực phẩm, làm vườn, quản lý tài sản, bảo tồn môi trường và động vật học là tất cả các lĩnh vực được khai thác trong ngành nông nghiệp. Vì ngành nghề này rất rộng lớn và vô cùng phát triển ở Mỹ, sinh viên sẽ tìm thấy một số con đường sự nghiệp tồn tại trong bất kỳ một lĩnh vực nào.

>> Xem thêm: Pháp luật của Mỹ, những điều cần biết khi du học

2. Cơ hội du học Mỹ ngành nông nghiệp dành cho những bạn có niềm đam mê với khoa học.

Khoa học là một kiến ​​thức có hệ thống về thế giới vật chất và vật chất có được thông qua quan sát và thử nghiệm. Nếu bạn đã yêu thích các môn khoa học ở trường trung học và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về khoa học chi tiết hơn, có thể thấy rằng ngành nông nghiệp là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn khi bạn lựa chọn Mỹ là điểm đến du học của bạn.

(Bạn không cần phải lo lắng vấn đề thất nghiệp ra trường khi học ngành nông nghiệp)

Khoa học có một hệ thống hoặc phương pháp để theo dõi, bước A đến B…. Một người học về đất đai cần có khả năng tìm ra một vấn đề, tạo ra một kế hoạch, phát triển một phương pháp, thực hiện và kiểm tra kế hoạch, và có sự kiên nhẫn và cống hiến để thực hiện quy trình.

Mặc dù tất cả các nhà nông nghiệp tương tác với khoa học mỗi ngày, nhưng không phải tất cả các nhà nông nghiệp đều làm việc trong các phòng thí nghiệm. Thay vào đó, bạn có thể thấy mình là một nông dân làm việc trên đất hoặc một nhà nghiên cứu đang phát triển một loại ngũ cốc chất lượng cao hoặc có thể tạo ra sự phòng ngừa đối với sâu bệnh.

>> Xem thêm: Làm gì để được ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp?

3. Toán học cũng là một trong những lợi thế của bạn, đừng chần chừ khi đăng ký ngành nông nghiệp ở Mỹ

Toán học và khoa học đi đôi với việc sử dụng các phương trình và biến. Không có toán học sẽ không có khoa học và không có khoa học sẽ không có toán học.Để thành công trong nghiên cứu nông nghiệp, bạn cần phải giải quyết với những con số. Toán học trong nông nghiệp bao gồm số học, giải thích thống kê và các khái niệm đại số.

Cho dù bạn đang thu thập và phân tích dữ liệu, tối ưu hóa các điều kiện cho cây trồng phát triển hoặc xác định lượng sản lượng bạn muốn tạo ra, toán học có thể được tìm thấy trong toàn bộ lĩnh vực nông nghiệp và các khóa học cần thiết.

(Cho dù bạn học bất cứ ngành gì thì bạn cũng cần có chuyên môn thật vững vàng để chuẩn bị cho công việc sau này)

Cho dù đó là nước hay đất mà bạn quan tâm, học nông nghiệp có nghĩa là bạnsẽ thực hiện một số thách thức khó khăn nhất của thế giới, bao gồm tình trạng quá tải và thiếu lương thực là mối quan tâm toàn cầu ngày càng được chú ý.

>> Xem thêm: Thủ tục xin visa du học Mỹ: Những giấy tờ cần chuẩn bị

Sinh viên quốc tế sẽ thấy mình học về những nhu cầu rất cơ bản của con người, bao gồm thực phẩm, nước, năng lượng và bảo vệ môi trường. Đây sẽ là cơ hội để hợp tác chặt chẽ với tự nhiên và công nghệ, để đạt được các kỹ năng theo yêu cầu và làm việc trên toàn cầu để mang lại nguồn lực cho mọi người trên khắp thế giới.

Và nếu bạn cần biết thêm các vấn đề liên quan đến du học Mỹ như phỏng vấn visa du học Mỹ, học bổng du học Mỹ,.. hãy liên hệ ngay với USIS Education để được đội ngũ giàu kinh nghiệm của USIS Education cung cấp các thông tin mới nhất nhé.

Theo First Global Visa

USIS Education

Written by

Website: https://usis-education.com hoạt động từ 2009. USIS đang hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam du học ở những trường Đại học, cao đẳng, trung học tại Mỹ.

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

17.2K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade