Python ve Komut Dizayn Kalıbı

Utkucan Bıyıklı
2 min readFeb 3, 2020
https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/calismak-dizustu-bilgisayar-genis-acili-cekim-ic-mekan-1181359/

Bu yazıda behavioral kategorisine dahil olan Command Design Pattern(Komut Dizayn Kalıbı) python dilinde nasıl kullanılır onu anlatacağım.

Kullanım Amacı

Kuyruk (Queue) sistemlerinde genel olarak kullanılır. Yeni özellikler eklenebilecek sistemlerde kullanılabilir.

Örnek

Örnek basit olması açısından bir TV sınıfının özelliklerini Command Design Pattern ile kullanacağız.

Adım 1

Öncelikle komutlarımızın kalıtım olarak alabilmesi için bir Command sınıfı yaratıyoruz.


from abc import ABC, abstractmethod
class Command(ABC):
@abstractmethod
def execute(self):
pass

Adım 2

  • Üstte oluşturduğumuz sınıftan kalıtım alarak TV sınıfını kontrol edecek sınıfları yazalım
class VolumeUpCommand(Command):
def __init__(self, tv):
self._tv = tv

def execute(self):
if tv.volume+1 <= tv.MAX_VOLUME:
tv.volume = tv.volume + 1
return tv.volume
raise BaseException('Volume Error')
class VolumeDownCommand(Command):
def __init__(self, tv):
self._tv = tv
def execute(self):
if tv.volume - 1 >= 0:
tv.volume = tv.volume - 1
return tv.volume
raise BaseException('Volume Error')

class MuteTV(Command):
def __init__(self, tv):
self._tv = tv
def execute(self):
tv.volume = 0
return True
  • Evet gerekli kontrollerle beraber TV sınıfımızın volume değişkeniyle ilgili komutlar oluşturduk.

Adım 3

  • Şimdi ise bu komutları çalıştıracak bir sınıfa ihtiyacımız var
class RemoteController:
def __init__(self):
self.__command = None
def set_command(self, command):
self.__command = command
def run(self):
if isinstance(self.__command, Command):
return self.__command.execute()
  • Burada self.__command değişkenine hangi sınıfın geldiğinin bir önemi yok. RemoteController sadece bu sınıfı çalıştırır. İhtiyaç halinde history diye bir list oluşturulup yapılan değişikler orada tutulabilir.

Adım 4

  • Komutların çalıştıracağı TV sınıfımızı oluşturuyoruz.
class TV:
MAX_VOLUME = 10
def __init__(self):
self.volume = 0

Adım 5

  • Son durumda kodun çalışma şekli bu şekilde olacak.
tv = TV()
volume_down = VolumeDownCommand(tv)
volume_up = VolumeUpCommand(tv)
mute = MuteCommand(tv)
remote_controller = RemoteController()
remote_controller.set_command(volume_up)
remote_controller.run()
print(tv.volume) # 1
remote_controller.set_command(volume_down)
remote_controller.run()
print(tv.volume) # 0

Sonuç

Bu tasarım kalıbı sayesinde yeni bir özellik eklemek istediğimiz zaman yapmamız gereken tek şey Command sınıfından kalıtım alarak bir sınıf üretmek. Ardından RemoteController sınıfı bu yeni komutumuzu istediğimiz zaman çalıştırabilecektir. Bu sayede uzun if(foo): bar() şeklinde kontroller yapmamıza gerek kalmadı.

--

--