Türk Milleti ve “Sikinin Ucuyla İş Yapmak” Gerçeği
Güven Avni Coş
1K27

arada zaman zaman tekrar tekrar okuyorum, yaşadığımız mallığın içerisinde sanki tek ben değilmişim hissi yaratıyor, işe gelirsin sokakta yürürsün markete gidersin etkileşimde olmak zorunda olduğun her noktada haykırmak istersin amk diye ama haykıramazsın işte o zaman yazıyı okuyorum her şeyin amk diyorum, nefes alıp rahatlıyorum tekrar mallığıma dönüyorum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.