Uykunuzu tam olarak aldığınızda gün içerisindeki veriminiz de ciddi anlamda yükseliyor. Gece yatmadan önce yarın yapacaklarımın hızlı bir listesini kafamda oluşturuyorum. Eğer liste kalabalıksa bunu yazılı bir listeye dönüştürüyorum.
Alarmsız Yaşamak / Hayatı Yaşamak
Celil Bozkurt
2569

ben de yapıyorum bunu bir süredir. dijital not yerine kağıt kalem ile not almanın daha fazla rahatlattığını söyleyebilirim

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.