Apple yılda $8.1 milyarı neden Ar-Ge’ye harcıyor?
Goktug Gedik
131

Bir Elon Musk hayranı olarak Tesla’da yaptıkları sayesinde araba piyasasının yatırımcıların gözünde daha önemli bir yere geldiğini düşünüyorum. Apple da bu pastadan pay kapmak istemiş olabilir.

Ayrıca search engine pazarına da girmeye çalışıyor.

Elindeki sadık müşteri pazarını kullanmak için araba, i watch, search engine ve benzeri yolların kullanılmak istenmesi akla yatkın geliyor.

Ama içinde apple maps yüklü gelen bir araba ile istanbul sokaklarında gezmek istemezdim doğrusu, denize düşmek işten bile değil =)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.