#kunnskapsskifte

Sammen / To (Lars Utstøl, 2016)

Forleden inviterte vår statsminister, Erna Solberg, til et toppmøte. Flott at det digitale feltet på alle måter er flyttet til toppen av samfunnet (og på vår felles dagsorden)!

Kompetanse ble en gjenganger. Vi trenger mer digital kompetanse — og IKT-kompetanse må gjennsomsyre samfunnet. Fra A til Å. Fra barnsben av. Inn i alle næringer, alle tjenester, alle samfunn som vil møte fremtiden med hevet hode.

Jeg tenker at det er riktig. At samfunnet må gjennomsyres. Men gjennomsyres — hva betyr det i praktisk handling? I utføring?

Her tror jeg vi har en jobb å gjøre. For når det f.eks bevilges flere IKT-studieplasser, så fordeles de til campus. Der blir de en stund. De gjennomsyrer ikke samfunnet. Faren er stor for at studieplassene konserveres på fakultet og i fine, forseggjorte bygninger. Slik det egentlig alltid har vært — siden renessansen.

Men nå er det kanskje en ny renessanse? Tid for å opplyse hele samfunnet. Gjennomsyre samfunnet med ny kompetanse. Da er nok tiden inne til å snu pyramiden — desentralisere, digitalisere, effektivisere, inkludere. Integrere kunnskapsutvikligen i stort og smått og over alt. La ny kunnskap bli en del av alles arbeidsprosesser og i alles innovasjonsarbeid.

Så vil noen si at det ikke fins motsetninger her. At man kan gjennomsyre samfunn med ny kompetanse og samtidig ha “noen få konger på haugen” som får studieplasser, styrer pengestrømmen fra det offentlige og dikterer hvordan kunnskap skal spres. Jeg lover: I praksis er det — og har alltid vært- en motsetning mellom disse interessene.

Men det trenger ikke være det. Og særlig ikke nå — når det handler om digitalitet (som er desentralisert i sin struktur) og når behovet er så enormt stort. Det er plass til å bygge mange veier til Rom.

Studiesenteret.no har siden 2000 vist at man kan desentralisere studier, holde høy kvalitet, få mange nye mennesker med i kunnskapssamfunnet og gjøre dette vannvittig effektivt for samfunnet. Med Kunnskapstrening IT har vi tatt et steg videre — og etablert grenseløse utviklingsfelleskap mellom samfunnets talenter, IT-bedrifter og akademia. Det virker — og har et utrolig potensiale.

Til slutt: Lykke til, alle som jobber med det digitale Norge. Vi trenger alle ombord i båten som Erna styrer!