Summer Games

Vi vet at mange unge mennesker søker seg sommerjobb. Noen får klippe gress og stå bak kassaapparater. Det er nyttig erfaring og klingende mynt. Men ikke alle får sommerjobb. Og ikke alle får en jobb som bygger på det de faktisk kan og har talent for.

Derfor har vi skapt Summer Games. Et tilbud for alle som vil ha en aktiv sommer — og samtidig får teste fremtidens arbeid!

For i løpet av 6 intensive uker kan deltakerne (fra sin egen desk rundt om i landet) utvikle egne dataspill! Det skjer i et vibrerende og kreativt fellesskap — der alle møtes hver dag, deler ideer, kunnskap og hjelper hverandre fremover. Faglige veiledere er med hele tiden og leksjoner ligger online 24/7. Les gjerne hvordan Yngve klarte å lage et eget spill på 4 uker (under fjorårets Summer Games).

Vi har fokus på spillutvikling. Fordi gaming for mange er lidenskap. Men det er viktig å huske at man undervegs jobber mye med storytelling, design, bilde, lyd, animasjon — og koding (for ikke å glemme hvor viktig kompetanse teamwork og nettverksbygging er….). Man utvikler med andre ord ferdigheter som trengs i alle typer bedrifter og tjenester — når vi alle nå entrer en digital tid.

Med Summer Games vil vi “booste” interessen for å utvikle egen kompetanse og inspirere deltakerne til å forme sine egne karriereveier.

Velkommen til Summer Games 2017!

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.