Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var?
Fatih Güner
34416

Hocam merhaba, satırlarca yazdığın hayatı biz zaten yaşıyoruz, taşrada kurduğumuz şirketimizden ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz.

2 Haftada bir İstanbul, ayda bir ise İzmir ve Ankara’ya gidiyoruz, ziyaretimize gelen bir çok müşteri neden burası diyor. Israrla bizi İstanbul’a davet ediyor, büyük şehirde daha hızlı büyüyeceğimizi söylüyorlar. Ben daha önce İstanbul’da 2 şirket batırdım. O lanet şehrin stresinde çalışmaktansa taşrada ufak ufak büyürüm daha iyi.

Radikal kararınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.