Partiolainen parlamentaarikkona

Outi ”Ode” Mäkelä on kolmannen kauden kansanedustaja Nurmijärveltä.

Rakkaita partiomuistoja hänelle on ehtinyt kertyä paljon. ”Hienoimpia hetkiä ovat olleet ne, kun on päässyt ylittämään itsensä — esimerkiksi vaelluksella rättiväsyneenä kaatosateessa palellen tai johtajana jossain haasteellisessa tilanteessa”, Mäkelä muistelee. ”Ekan kerran pääsin leirille äitini, ’Rollon’, kanssa 3-vuotiaana.”

Kuva: Outi Mäkelän arkisto

Siitä lähtien hän on ollut mukana partiossa — sudenpentuna, vartiolaisena, vaeltajana, vartionjohtajana, laumanjohtajana, piirihallituksessa, kisahommissa, leirihommissa… Lista on pitkä.

”Viimeisin pestini on ollut eduskunnan partioparlamentaarikkojen puheenjohtajuus”, Mäkelä kertoo. ”Partioparlamentaarikot ovat eduskunnassa työskenteleviä henkilöitä, joihin kuuluu pääasiassa nykyisiä ja entisiä partiolaisia. Nykyään Suomen eduskunnan Parlamentaarikkoryhmään kuuluu yli 50 henkilöä, joista yli 30 on kansanedustajia. Partioparlamentaarikkojen toimintaa on lähes kaikissa maailman demokratioissa.”

Mäkelä sanoo lähtevänsä aina mielellään rastimieheksi tai leirikeittiöön, jos aika vain sallii. ”Mielestäni partiossa on valtavasti potentiaalia ja olin todella innoissani viime kesän suurleirillä siitä hengestä ja imusta, joka partiossa tällä hetkellä on”, Mäkelä pohtii. ”Partiossa on edelleen paljon kavereitani ja sieltä löytyy henkinen yhteisö, jossa on helppo olla ilman titteleitä. Toivon myös, että oma poikani joskus löytäisi tiensä partioon.”

Politiikkaan Mäkelä kertoo lähteneensä, koska hänestä on mukavampaa vaikuttaa kuin seurata sivusta. ”Olen aina yrittänyt osallistua ja antaa panokseni. Tähän on ollut suuri vaikutus myös partiosta saadulla ’aina valmiina’ -asenteella, arvomaailmalla ja kokemuksilla, jotka ovat rohkaisseet tarttumaan haasteisiin.”

Mäkelä kertoo politiikassa kohtaamiensa haasteiden olevan pääsääntöisesti innostavia ja pistävän työskentelemään entistä kovemmin. ”Yksi seikka, joka tällä hetkellä tuntuu turhauttavalta, on että politiikassa tehtyjä positiivisia asioita ja edistysaskeleita on vaikea saada julkisuudessa läpi nykyisessä ’klikkaa kuvat’ -ajassa.”

Mäkelä on mukana kunta-, maakunta-, ja valtakunnan politiikassa. ”Näissä tehtävissä olen päässyt päättämään varsin laajasta skaalasta erilaisia asioita. Politiikassa on myös tärkeää, että on yhteistyökykyä, sillä ani harvoin on tilanteita, joissa yksi ihminen on ratkaisevassa roolissa. ”

”Kunnanvaltuusto päättää asioista, jotka ovat meitä kaikkia lähimpinä — esimerkiksi kouluista, päiväkodeista, lähialueidemme kaavoituksesta, tällä hetkellä vielä myös sosiaali ja terveyspalveluista. Valtuusto on kunnan ylin päätöksentekijä”, Mäkelä kertoo tehtävistään kunnanvaltuustossa. ”Hallituksen rooli on operatiivisempi ja sen tehtävä on muun muassa valmistella valtuustolle asiat ja viedä valtuuston päätökset täytäntöön.”

Kuva: Outi Mäkelän arkisto

Eduskunnan tehtäviin kuuluu säätää lakeja ja päättää verovarojen käytöstä. ”Eduskunta käy myös monenlaisia arvokeskusteluja ja kansanedustajien tehtävä on toimia äänestäjiensä äänitorvina ja edunvalvojina”, Mäkelä kertoo. ”Kansanedustajan työn näkyvin osa ovat täysistunnot. Lisäksi useimmat kansanedustajat istuvat yhdessä tai useammassa valiokunnassa käsittelemässä hallituksen lakiesityksiä. Kansanedustajat laativat myös erilaisia aloitteita sekä kirjallisia ja suullisia kysymyksiä. Työhön kuuluu myös sähköpostien lukeminen ja viesteihin vastaaminen sekä yhteydenpito kansalaisiin erilaisten viestintäkanavien kautta.”

Mäkelä sanoo suomalaisen yhteiskunnan olevan taloudellisesti isojen haasteiden edessä. ”Yhteiskunnassa pitäisi uskaltaa tehdä uudistuksia sekä työelämän että tukijärjestelmien suhteen. Tarvitsemme tukevan pohjan, jotta voimme pitää huolta ihmisten hyvinvoinnista ja huolehtia koulutuksesta, päivähoidosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Partiosta on ollut Mäkelälle paljon hyötyä politiikassa. ”Kaikki kokemus erilaisista haasteista selviytymisessä, yhteistyöstä sekä johtamiskoulutuksista saadut opit ovat olleet hyödyksi. Myös partiossa kertyneestä yhteistyöverkostosta on ollut paljon iloa yllättävissäkin tilanteissa.”

Mäkelä ei kuitenkaan mielellään rinnasta partiota ja politiikkaa. Hänen mukaansa partiojohtajan poliittinen aktiivisuus ei muodostu ongelmaksi, jos muistaa pitää partion ja politiikan välillä selkeän hajuraon. Hänen mukaansa on tärkeää varjella partion aatetta ja mainetta. ”Mielestäni on ollut hyvä periaate se, että huivi kaulassa ei politikoida.”

Mäkelän mukaan politiikkaan mukaan haluavan kannattaa aloittaa lähtemällä mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan. ”Aktiivisuus palkitaan ja näkemyksiään kannattaa tuoda esiin vaikkapa mielipidekirjoituksilla”, hän sanoo.

Kirjoittanut: Anniina Ruotsalainen
Like what you read? Give Pärske a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.