/et al.
/et al.
Jun 25 · 4 min read

Appilepsi: De fleste apps ender deres dage som et rystende ikon på vej mod sletning. Langt de fleste.

Med mere end 6 millioner apps i App Store og Google Play er det let for dine kunder at finde alternativer til din app, hvis du ikke består brugstesten til UG med kryds og slange.

Hvis du vil undgå app-rystedøden, skal du have mere end et nydeligt design. En pæn maling fikser nemlig ikke fundamentet. Og hvis soklen under din app krakelerer, er det svært at få brugere indenfor - og dyrt at rette op på skaden.

I denne artikel kan du læse de 3 fundamentale mangler, som fejlslagne apps ofte har. God læselyst.

#1 App-boble: Du har glemt omverden

Har du talt med din bruger i dag? Eller lad os spørge på en anden måde: ”Har du involveret og observeret din bruger i dag?”.
Når du skal bygge en brugbar app, skal du kende den virkelighed, dine brugerne befinder sig i. Ofte ser vi nemlig apps med en masse gode funktioner, men som overhovedet ikke passer ind i den hverdag, som de tiltænkte brugere har.

Når du husker brugerne, og tænker deres hverdag ind, betyder det for eksempel, at:

- en app til håndværkere har så store knapper, at man kan ramme dem med handsker på.

- en app til plejepersonalet er lavet til mobile enheder, så den kan bruges ude ved patienterne, og ikke på en central skærm, for personalet har ikke tid til at ræse frem og tilbage mellem skærmen og stuerne.

Du skal huske, at din app skal hjælpe dine kunder med at løse et problem. Den skal ikke være en ekstra byrde i deres arbejdsliv. Hvis din app skaber merarbejde og bøvl for dine brugere, tager de benene på nakken så hurtigt, de kan.

Inden du programmerer det, du tror, er den hellige gral, skal du derfor lave feltundersøgelser: Undersøg, hvordan hverdagen hos din bruger ser ud. Undersøg, hvad de har brug for, hvad de har tid til, og hvordan de kan få værdi af din app.

#2 ”Det er en vigtigt funktion! Den skal med!”

For det første: Nej. Det er ikke vigtigt. Og derfor skal den ikke med i din app. Punktum.

For det andet, så giver det en meget mere overskuelig app at vende bøtten på hovedet. I stedet for at argumentere for, at en funktion vælgesfra, skal du kunne forklare, hvorfor en funktion vælges til. Spørg dig selv:

- Hvor mange bruger funktionen?

- Hvor ofte bruger de den?

- Hvorfor bruger de den? Måske de bruger funktionen til noget helt andet, end den er tiltænkt.

I virkeligheden kan du nøjes med ét spørgsmål: ”Hvilken enkeltstående funktion vil du gerne være verdensmester i?” Det er den funktion, du skal bygge din app op omkring.

Det allerstørste problem er faktisk, når en app har overlevet for længe. En app, der har levet siden de allerførste iPhones, og nu er blevet et monster af data og funktioner, som brugerne desperat forsøger at navigere i.

For superbrugerne er det OK. De har været med fra begyndelsen. Men hvordan forventer du, at en ny, ung bruger skal tæmme monsteret, når deres eneste kamptræning er fra keep-it-simple-applikationerne MobilePay, Instagram og Google Maps?

Det handler altså om benhårde prioriteringer. Prioriteringer, der skal ske indendu sætter programmørerne i gang med at kode. For det er nu engang lettere at indføre ændringer, mens prototypen stadig blot er nogle blyantsstreger på et stykke papir, end det er at skrive fem siders kode om.

Brug brugerobservationerne fra punkt #1. Når du ved, hvilke funktioner der er vigtige for dine brugere, laver du en nummereret liste med funktioner, du vil have med. Det første punkt, er det, du vil være verdensmester i.

Vælg kun de allervigtigste funktioner til din app. Funktioner, der bruges dagligt, kan få plads på startskærmen, for de skal være lige ved hånden. Funktioner, der bruges ugentligt, skal være gemt væk men være lette at finde. Funktioner, der kun bruges én gang eller to i måneden, skal slet ikke være der. Vær kræsen på dine brugeres vegne.

Dine brugere er ikke dårlige til it. De er kræsne.

”Ungdommen er rigtig dårlig til it,” sagde it-chefen med 30 års erfaring.

Vores svar er: ”Tjaa, måske. Men det handler nok mere om noget andet.”

Om at ’digitalt indfødte’ er vant til, at der er en app, der kan løse det problem, de står med.

De ‘digitalt indfødte’ er ikke vant til at skulle kæmpe for at få programmerne til at virke. De skal ikke vide noget om hardware eller om ulogiske genveje, for de er bedre vant. Og de er vant til at shuffle mellem apps.

Er din app ikke brugervenlig nok, kan du derfor roligt regne med, at dine kunder har downloadet konkurrenten fra App Store længe før, du er igennem dit næste Scrum-sprint. Sig pænt farvel — du ser dem ikke igen.

Selvom de nye brugere er ”dårlige til it”, så skyldes det faktiske, at de er meget mere it-vante. De vil ikke finde sig i bøvlede systemer.

Derfor skal du virkelig være opmærksom at dine apps ikke gør nye brugere trætte. Du skal tænke alle interaktionerne igennem, så du fjerner bøvl fra brugerrejsen. Først når dine brugere kan benytte din app uden at tænke over hvordan, er du nået i mål med den gode brugeroplevelse. Og først der, vil du have en app, der ikke fejler.

  /et al.

  Written by

  /et al.

  Dit digitale talent hus, som er specialiseret i UX og UI design på digitale produkter. www.et-al.dk

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade