உயர்திரு420

கடவுள் பாதி , மிருகம் பாதி , கலந்து செய்த , கலவை நான் , உள்ளே கடவுள் வெளியே மிருகம் விளங்க முடியா கவிதை நான்.

உயர்திரு420
உயர்திரு420 hasn’t published on Medium yet. Check back later to see their stories, claps, and highlights, or see their responses.