Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
979

Abi ne sallamışsınız ya. Github bilmem ne çökertecek falan. Yazılım sektöründe olmadığınız belli. Öyle hiç bir yazılım kafasına göre güncelleme yapmaz. Github zaten bu iş için kullanılmıyor. Bower, npm, nuget olsa bi nebze.

Resmen kıçınızdan yazmışsınız. Ne oldu çöken, patlayan bir şey olmadı. Ortak çalışmak isteyen 2 programcı vpn ile işi çözdü.

Like what you read? Give Uygun Bodur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.