Kıbrıs Meselesi ve güncel durum üzerine…

Bilindiği üzere Kıbrıs içinde iki toplum (Türkçe konuşan ve Rumca konuşan iki toplum) lideri düzenli olarak pek çok konuda müzakere sürecini işletiyorlar.

Türkiye’den Kıbrıs’a su temin projesi kapsamında adaya “barış suyu” gelecek. Güneyde bulunan petrol yatakları da göz önüne alındığında ada halkı refaha erişmek üzere.

Peki bu samimileşme içten mi yoksa bir şekilde dıştan gelen bir baskı mı? İnsan düşünmeden edemiyor.

2–3 sene önce adadaki Rumların finans sistemi çökmüş (nasıl olduysa artık?) ardına halka ekonomik kemer sıkma politikaları uygulanmaya sokulmuştur. Garantörlerden biri olan Yunanistan’da ise Tsipras önderliğindeki Sryza, AB ile cebelleşmekten Kıbrıs Meselesine ilgi gösterememekte.

Gelinen belki de son nokta “KKTC” içinde kurulacak hükümet! CTP ve UBP hükümet kuruyor! Yani adadaki Türkçe konuşan tüm kesimlerin onaylayacağı bir antlaşmaya altyapı hazırlanıyor. Biz mi hazırlıyoruz bunu? Rumlar mı? Yoksa orda biri mi var?

Seçimle başa gelmiş Özkan Yorgancıoğlu ansızın artık başbakanlık yapamayacağını söyleyerek parti içinde yeni bir yapılanmanın önünü açtı ve partinin başına eski parti başkanı, eski başbakan ve eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat gelerek CTP’nin kadroları “tazeledi”.

UBP ile ittifak kurarak adanın kuzeyinde oluşturulacak yeni hükümetin tek olumlu tarafı yukarfa da belirttiğim adadaki barışa “tüm kesimlerin” benimseyeceği bir yaklaşım sergilenmesidir.

U. Z.

Like what you read? Give Umut Zeytin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.