Վերնագրի տեսակներ


1.Լուրային վերնագիր

2.Բառախաղ

3.Ուղիղ խոսք

4.Թվով վերնագիր

5.Բլոգային վերնագիր

6.Ստահոդ վերնագիր

1.Վրաստանում տեղի է ունեցել ֆուտբոլի առաջնության մեկնարկը

2.Մենք ենք, մեր պարերը

3.Դոնալդ Թրամփ. «Ես շատ եմ սիրում պարել»

4.21 հոգուց միայն 5-ն էին եկել մրցույթին

5.Ինչպես ունենալ հիանալի կազմվածք

6.Հինգ ահաբեկիչներից կազմված խումբը սպառնում էր պայթեցնել Նյու Յորքը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.