Մարդկության նոր մարտահրավերը. 4-րդ տեխնոլոգիական հեղափոխություն

Վերջին 2 տասնամյակի փոփոխությունների ալիքն այնքան ազդեցիկ է, որ դրանց սկսեցին անվանել 4-րդ տեխնոլոգիական հեղափոխություն կամ ինդուստրիա տարբերակ(versia) 4:

Առաջին տեխնոլոգիական հեղափոխությունը 19-րդ դարի շարժիչ ուժն էր, որը բազմաթիվ սոցիալական փոփոխություններ ծնեց. սոցիալական շերտերը սկսեցին փոխվել, աշխատավորների և բուրժուաների դասակարգեր առաջ եկան, արիստոկրատիան սկսեց աստիճանաբար զիջել իր տեղը և այսօր այն արդեն կրում է սիմվոլիկ բնույթ: Եվ եթե առաջին հեղափոխությունն այդքան լայնածավալ հետևանքներ է ունեցել, ապա չորրորդն էլ ավելի ազդեցիկ է, քանի որ ներառում է կարևոր տեխնոլոգիական զարգացումներ, որոնք մարդկանց կյանքն անվերադարձորեն փոխեցին:

Ինդուստրիա 4.0-ն հիմնականում իր մեջ ներառում է կիբեր-ֆիզիկական համակարգերի զարգացումը, ինչպիսիք են 3D տպիչները և դրոնները, արհեստական ինտիլեկտի ներդրումը և լայն կիրառումը: Մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում ֆինանսական ոլորտում, որի վառ օրինակներից է “blockchain”-ը, որը ֆինանսի բազան լիովին վերածում է ինֆորմացիայի: Ինֆորմացիայի է վերածվում նաև առողջապահությունը՝ հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Եվ ի վերջո բեկումնային զարգացում ապրեցին հաղորդակցական համակարգերը: Այս ոլորտում գործող ընկերությունները՝ ինչպիսիք են Zangi-ն, Viber-ը և WhatsApp-ը, հնարավորություն են տալիս ինֆորմացիայի բոլոր տեսակներով փոխանակվել առանց սահմաններ հաշվի առնելու։ Իմ կարծիքով 4.0 հեղափոխության հիմնական սինդրոմն «ամեն ինչի» ինֆորմալիզացիան է:

Եվ իհարկե այս ծավալի փոփոխությունները չեն կարող չբերել մասշտաբային սոցիալական փոփոխությունների։ Այժմ եւ հատկապես ապագայում մասնագիտական հմտությունները կգնահատվեն ավելի քան երբևէ, և դա կլինի սոցիալական փոփոխություննեի ամենակարևոր մասը, կաճի պրոֆեսիոնալների կարևորությունը և վարձատրությունը, օրինակ՝ ներկայումս հմուտ ՏՏ մասնագետը կարող է ավելի լավ վարձատրվել, քան շատ կազմակերպությունների ղեկավարներ: Եթե վերջին տասնամյակներում կրթություն ունենալը միայն բավական էր աշխատանք գտնելու համար, ապա այսօր հարկավոր է ունենալ հատուկ մասնագիտական հմտություններ: Մոտ ապագայում բարձր գործազրկության պատճառներից են լինելու կրթված, բայց պրակտիկ գիտելիքներ և հմտություններ չունեցող մարդիկ: Մյուս կողմից մարդկանց աշխատանքից շարունակելու են զրկել ռոբոտացված համակարգերը։ 4-րդ տեխնոլոգիական հեղափոխության արդյունքում գործազուրկ մարդկանց քանակը զգալիորեն աճելու է և դրա սինդրոմները արդեն երևում են նույնիսկ այնպիսի զարգացած երկրներում ինչպիսին են ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան, Ֆրանսիան և այլն: Սա իր հերթին կարող է հանգեցնել սոցիալական շերտերի փոփոխության։ Ընթացքում կառաջանան նոր շերտեր, իսկ եղածների միջև փոփոխություններ տեղի կունենան՝ ինչպես և տեղի ունեցան նախորդ հեղափոխությունների ժամանակ 19-րդ և 20-րդ դարերում:

Այնպես որ դեպի մեզ է մոտենում տնտեսական և տեխնոլոգիական ցունամի, որի նախաազդեցությունը արդեն զգացվում է ֆինանսական, տուրզմի և հեռահաղորդակցության ոլորտներում. Jupiter Research-ի տվյալներով անցած 2016-ին 2015-ի համեմատ GSM օպերատորները կորցրել են իրենց մուտքերի 12%-ը։

Հուսով եմ` այս անգամ չեն կրկնվի նախորդ տեխնոլոգիական փոփոխություններին հաջորդած պատերազմները, և երկիր մոլորակն այս ամենն առանց մեծ ցնցումների, անհանգստությունների կամ պատերազմների կտանի:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.