169 Followers

169 Followers

 • Jordi Perales 朱迪

  Jordi Perales 朱迪

  Politòleg, sinòfil, sóc de la Garriga i vinc de Montesa. I encara tant de món per conèixer!

 • Saul Tormo

  Saul Tormo

 • Núria ArFor

  Núria ArFor

 • Raul Bataller

  Raul Bataller

  Bitcoin,Marca Personal,Social Media,Branding,Analitica Web Adwords,SEO/SEM,Community manager,#MarketingOlfativo,Turismo,Neuroturismo,Dirección comercial hoteles

 • Reis Juan

  Reis Juan

  treballadora de la comunicació quan em deixen. M'agrada comunicar la cultura i la ciència del meu País. De vacances forçades per Fabra. #Ràdio9

 • Quimiko

  Quimiko

  Espíritu torcido. Tigrito atrapado en el cuerpo de un lechón. Animus iocandi. Círculo Concebollista. Vendo Opel Corsa.

 • José Diego Barber

  José Diego Barber

  Emprendedor, enamorado del Mundo del Marketing, Branding y Social Media. Suerte=Preparación+Oportunidad (Voltaire) http://es.linkedin.com/in/diegobarber

 • Silvio Falcón

  Silvio Falcón

  Political Scientist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store