Edellisissä kirjoituksissani olen kirjoittanut perustajajäsenemme tarinasta ja siitä, miten nuoria kunnianhimoisia osaajia kannattaa johtaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Nuorten huipputekijöiden osallistaminen liiketoimintaan on suurelle osalle yrityksistä elinehto: nopean oppimisen valjastaminen ajaa nopeasti muuttuvassa maailmassa kokemuksen ohi. Harvard Business Review:nkin mukaan nykyhetken toimialakokemusta parempi investointi on kyky nopeaan oppimiseen ja tarvittava asenne kehittymiseen.

Vaikka nuorten johtamisessa voi tarpeesta riippumatta soveltaa samoja hyväksi todettuja keinoja, yrityselämässä tarpeita on hyvin monenlaisia. Eri väylät nuorten lahjakkuuksien löytämiseen toimivat eri tarpeisiin. Listasin kokemukseni mukaan neljä parasta väylää löytää korkeakouluopiskelijoita ja vastavalmistuneita talentteja.

1. Harjoittelijat ja ensimmäisen työpaikan hakijat

Työsuhteeseen rekrytoiminen on perinteisin tapa tavoittaa tulevaisuuden lupaukset…

Valtteri Torikka

Valtteri Torikka on ACE Consultingin CEO.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store