เปิดประสบการณ์การฝึกงานในรูปแบบของ Work from home ที่ยังคงตื่นเต้นจนถึงทุกวันนี้…สวัสดีค่ะชื่อ พรกมล ตรีทิพย์มาส ชื่อเล่น “วาล์ว” เรียนอยู่ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีเพื่อการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

วันนี้จะมารีวิวการฝึกงานที่ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้จักในแอพพลิเคชัน JOOX, Wechat, เว็บ Sanook.com และ เกมส์ต่างๆ (ROV, PUBG) นั่นเอง โดยตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสมาฝึกแผนก Information Technology (IT) ซึ่งแผนกนี้โดยปกติจะดูแลส่วนของเว็บไซด์ Sanook.com เป็นหลัก

มาเริ่มจากสัปดาห์แรก รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากมีการให้ฝึกงานแบบ work from home ทำให้เราต้องมีวินัยในตัวเองในการตื่นเช้า ช่วงแรกพี่ๆก็ให้ฝึกการเขียนโค้ดพื้นฐาน ผ่านการทำควิซต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน…สัปดาห์ต่อมาเราได้เข้าบริษัทแล้ว เย้ !! แต่ได้เข้าแค่สัปดาห์ละ 2 วันเพื่อลดความแออัดของสถานที่

ส่วนการเดินทางง่ายมาก แค่นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีทองหล่อ เดินทางเชื่อมนิดเดียวประมาณ 300 เมตร ก็ถึงตึกT-One Building (อาคารทีวัน)แล้ว วันแรกมีพี่ HR และพี่mentor (พี่เต้) มาต้อนรับด้วยเขิลลลลลลล~~

Valve Ronika

Intern2020

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store