#pribehyzestaze #xflow #terka

Ahoj! Jmenuji se Terka a už druhé léto trávím na stáži v Institutu Cirkulární Ekonomiky.

K tématu cirkulární ekonomiky jsem se dostala v rámci online kurzů o udržitelnosti. Po maturitě jsem najednou měla spoustu času a zajímalo mě, jak se s tímto tématem pracuje v ČR, a tak jsem se přihlásila na stáž právě do INCIENu.

Na první schůzce se zakladatelkou a ředitelkou institutu, Soňou Jonášovou, jsme probraly, s čím bych mohla pomoci a co bych si ze stáže ráda odnesla.

Image for post
Image for post

Mým hlavním úkolem se stala tvorba sylabu pro střední školu v České Lípě, kde byla možnost v rámci pilotního projektu otestovat výuku předmětu základů ekologie. Obnášelo to vše od vyhledávání a překládání zahraničních zdrojů, přes tvorbu pracovních listů až po natáčení a střih videí.

Kromě toho jsem ale měla možnost doprovázet Soňu na spoustu různých schůzek anebo si vyzkoušet fyzickou analýzu odpadu, kterou vidíte na fotce níže.

Image for post
Image for post
I takhle vypadá práce pro Incien — analýza odpadu.

Srpen, který jsem měla pro stáž původně vyhrazený, rychle utekl. Před odletem na univerzitu mi ale zbýval další měsíc, a jelikož jsem si práci v INCIENu zamilovala, domluvila jsem se, že tam ještě zůstanu.

Na rozdíl od brigád, které jsem dělávala při střední, jsem totiž u stáže celou dobu cítila, že pracuji na něčem, co má smysl, a že se tím neustále něco nového dozvídám a učím.

Nástupem na vysokou ale můj INCIENovský příběh nekončí

O méně než rok později jsem se letos v létě do Institutu na další minimálně dva měsíce vrátila. Věnuji se například rešerši témat jako cirkulární zadávání veřejných zakázek, přípravě materiálů ke schůzkám s firmami, plánování edukačního programu k filmovému festivalu atd.

Díky tomu, že už stavím na zkušenostech z minulého roku a na znalostech nabytých z univerzity, se mohu věnovat jiným úkolům než loni a plnit je jiným způsobem.

Rozhodně se tedy nemusím bát, že bych si ze stáže letos tolik neodnesla kvůli tomu, že jsem opět na stejném místě — naprostý opak je pravdou.

Image for post
Image for post
Teambulding s týmem z INCIEN

Minulý týden jsem se vrátila z Krkonoš, kde jsme strávili tři dny na teambuildingu.

Jsem vděčná za to, že mám příležitost pracovat v tak skvělém prostředí a kolektivu.

Práci v INCIENu i stáže obecně bych vřele doporučila každému. Můžu vám zaručit, že jsem ani na minutu času stráveného nad prací nelitovala, nikdy jsem se nenudila, a vždy se těším na to, co si v rámci příštích dnů budu mít šanci vyzkoušet dále.

Terka z INCIEN

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store