Een goede kop

binnen 55 tekens.

  1. De constatering: Sam Neill And Ewan McGregor Recreated “Jurassic Park” And It’s Glorious.
  2. Verklarend: Your Grocery-Store Green Juice is More Like Veggie-Flavored Apple Juice (net niet alles weggeven)
  3. Het lijstje: 41 dingen die je denkt als je baby voor het eerst doorslaapt
  4. De teaser: Wanneer hij deze woorden uitspreekt, weet je dat het over is

De intro

de tekst moet de verwachtingen uit de kop waarmaken.

de intro mag spannend, je kunt de vraag uit de kop nog interessanter / uitdiepen maken of een stukje weggeven.

De romp

Moet idealiter 1600(of minder) woorden lang zijn

dat is in 7 minuten te lezen

Bevat tussenkoppen die in grote lijnen het verhaal vertellen: de lezer moet snel kunnen scannen.

Tussenkopjes! lezen lekker

Zorg voor onderbrekingen in de vorm van alinea’s, opsommingen, quotes, infographics en/ of beeld. markeer zinnen die je wilt benadrukken. Of omgeef één belangrijke zin met witregels, voor een lekker dramatisch effect.

Call to Action

Wat wil je dat de lezer doet? Reageren op jouw artikel, doorklikken naar een ander stuk, een product kopen, contactgegevens?

‘Wat zou jij doen als je beroofd werd door een man in vreemde kleren?’ ‘Meer weten? Abonneer je hier op onze nieuwsbrief’ een linkje naar een product of doorklik artikel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.