Waarom Blockchain op termijn belangrijker zal zijn in de publieke sector dan de financiële sector

De teller van het aantal artikelen over blockchain loopt in de duizenden en iedere dag komen er tientallen bij. Dat blockchain een impact zal hebben op business is zeker, maar hoe en waar is op dit ogenblik voer voor discussie. Vanuit zijn bitcoin historiek is de link met de financiele sector snel gelegd, en deze overgereguleerde sector zal misschien de belangrijkste zijn waar blockchain voor een innovatie zal zorgen. Waar blockchain aan een kleine startup de mogelijkheid biedt om in een recordtijd een complex transactioneel systeem te bouwen terwijl een klassieke bank er jaren over heeft moeten programmeren. Dit is disruptie in zijn puurste vorm. Maar in andere sectoren zal blockchain voor innovatie zorgen.


Wat is blockchain ?

Blockchain is de technologie die ontwikkeld werd om bitcoin mogelijk te maken. Blockchain zorgt, via een gedistribueerd register (ledger), voor het uitvoeren van een transactie tussen 2 partijen. Het ingenieuze aan het systeem is dat het gedistribueerd geregistreerd wordt, waardoor één en zelfde transactie/registratie op meerdere plaatsen wordt bijgehouden. Dit betekent dat we een zekerheid hebben dat het niet gewijzigd kan worden, want de wijziging zou dan op meer dan één plaats moeten doorgevoerd worden.

Wat is de kracht van blockchain ?

De kracht van blockchain kan herleid worden tot de volgende punten :

  • gedecentraliseerd : er is geen single-point-of-failure
  • secure : de nodige cryptografie versleutelt alle berichten
  • onwijzigbaar : de gedecentraliseerde ledger zorgt voor een write-once medium
  • efficiënt : uitwisseling van informatie is snel
  • transparant : alle transacties zijn gedocumenteerd

Waarom publieke sector ?

Niettegenstaande het feit dat de financiële sector de aangewezen sector is waar blockchain kan geïmplementeerd worden, zijn de echte evoluties te vinden in andere markten. Ook al is blockchain een gloednieuwe technologie, zijn er nu al cases wereldwijd te vinden waar blockchain als publieke ledger in piloot werd genomen. Publieke ledger onder de vorm van het registreren van eigendom van gronden of het registreren van eigendomsrechten op muziek of ander artistiek materiaal, meerdere cases bestaan nu al wereldwijd. Een grote beperking van dit soort van piloten is het ontbreken van een wettelijk kader voor deze ledgers of digitale registers.

Een belangrijke implementatie van Blockchain in overheid kan daarentegen gevonden worden bij de uitwisseling van informatie tussen verschillende departementen. Waar vroeger kruispuntdatabanken nodig waren om verschillende databanken uit meerdere departementen aan elkaar te lassen kan Blockchain gebruikt worden om data van in het begin in een decentraal register te plaatsen met gedeelde verantwoordelijkheid. En dit allemaal zonder complexe datastructuur, Het inherent onwijzigbaar karakter van blockchain kan ideaal gebruikt worden voor systemen waar bewijskracht van data van belang is.

Uiteraard zijn er veel toepassingsgebieden zoals het beschikbaar stellen van diploma’s en certificaten, het distribueren van fondsen, het registreren van vennootschapseigendommen, etc… Al deze toepassingen kunnen onderverdeeld worden in 3 categoriën :

  • Digital Gov : onder deze categorie valt alles van het digitaliseren van documenten tot het registreren van eigendomsrechten.
  • FinGov : alles wat financiële transacties betreft tussen overheid en burger.
  • Internet of Gov : de combinatie van Internet of Things en Blockchain kan de brug vormen tussen de digitale en de fysische wereld. Alle registraties van sensoren plaatsen op een distributed ledger biedt eindeloos veel mogelijkheden van rekeningrijden tot smart cities-toepassingen.

Conclusie

Waar blockchain disruptief werkt in de financiële sector omdat de technologie de klassieke transactionele systemen overbodig kan maken, is blockchain in de publieke sector een technologie die kan leiden tot innovatie en een snellere en efficiëntere overheid.